Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1059
Назва: Готовність студентів до самостійної навчально-пізнавальної діяльності
Інші назви: Students’ Readiness to the Independent Educational Cognitive Activity
Автори: Васько, Ольга Олександрівна
Vasko, Olha Oleksandrivna
Кругова, А.
Kruhova, A.
Ключові слова: кредитно-трансферна система навчання
самостійна навчально-пізнавальна діяльність
самостійна робота
відтворювальні завдання
реконструктивно-варіативні завдання
евристичні завдання
творчі завдання
початкова освіта
методико-математична підготовка
credit-transfer system of teaching
independent educational-cognitive activity
independent work
reproductive tasks
reconstructive-variant tasks
heuristic tasks
creative tasks
primary education
methodological mathematical training
Дата публікації: 2016
Бібліографічний опис: Васько, О. Готовність студентів до самостійної навчально-пізнавальної діяльності [Текст] / О. Васько, А. Кругова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 4 (58). – С. 207–213.
Короткий огляд (реферат): Стаття спрямована на дослідження готовності студентів спеціальності «Початкова освіта» до здійснення самостійної навчально-пізнавальної діяльності. Для реалізації поставленої мети використано теоретичні (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, систематизація теоретичних і дослідних даних) і емпіричні (спостере¬ження, бесіди, анкетування, самостійна робота) методи дослідження. Результати дослідження вказують на необхідність пошуку ефективних способів організації навчально-пізнавальної діяльності студентів в умовах кредитно-трансферної системи навчання, оскільки тільки 30 % студентів здатні до продуктивної самостійної навчально-пізнавальної діяльності й готові до зміни форм і методів навчання.
The input of the European credit-transfer system in higher educational establishments changes whole education process, methods and forms of cooperation of students and teachers. A gradual transition originates from an information transfer to guidance by educational-cognitive activity of students and forming in them skills of independent work. The article is directed at the research of readiness of the students of specialty “Primary education” to the realization of independent educational-cognitive activity as one of the methods of studies and self-education in the methodological mathematical training. For realization of the set aim the theoretical (analysis, synthesis, comparison, generalization, systematization of theoretical and experience data) and empiric (supervision, conversations, questionnaires, independent work) methods of research were used. With the purpose of the research of the ability to carry out independent educational-cognitive activity, the students of specialty “Primary education” were offered an independent work. The selection of tasks was carried out in accordance with the levels of independent productive activity (copying actions, reproductive activity, productive activity, independent activity) set in psychological pedagogical literature. Independent work included different types of tasks: reproductive, reconstructive-variant, heuristic and creative. The results of the executed tasks of reproductive character show that in most students (about 70 %) independent productive activity is formed at initial level (levels of copying actions). The analysis of implementation of reconstructive-variant tasks specifies that most students (over 70 %) have a low level of formed skills of reproductive activity, only about 30 % students can generalize receptions and methods of educational-cognitive activity related to the recreation of information about different properties of educational object. Implementation of tasks of heuristic and creative character demonstrates that ability to carry out productive and independent activity is not formed in most students (over 70 %). Research results specify on the necessity of search of the effective methods of students’ educational-cognitive activity organization in the conditions of the credit-transfer system of teaching, as only 30 % of students are apt at productive independent educational-cognitive activity and ready to the change of forms and methods of studies.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1059
Розташовується у зібраннях:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Hotovnist studentiv do samostiinoi.pdf510,2 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.