Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1084
Назва: Значення використання сучасних методичних засобів у процесі фахової підготовки вчителя музичного мистецтва
Інші назви: The Importance оf Using Modern Teaching Tools іn the Process оf Professional Training оf Musical Art Teachers
Автори: Фоломєєва, Наталія Аркадіївна
Folomieieva, Nataliia Arkadiivna
Ключові слова: виховання голосу
голосоутворення
звуковедення
вокальна підготовка
постановка голосу
фахова підготовка вчителя
музичне мистецтво
естрадний вокал
voice education
voice building
sound reference
vocal training
voice training
teacher training
musical art
pop vocal
Дата публікації: 2016
Бібліографічний опис: Фоломєєва, Н. Значення використання сучасних методичних засобів у процесі фахової підготовки вчителя музичного мистецтва [Текст] / Н. Фоломєєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 4 (58). – С. 370–380.
Короткий огляд (реферат): Мета статті – розкриття особливостей основних сучасних методик виховання голосу та можливостей їх використання у процесі фахової підготовки вчителя музичного мистецтва в умовах ВНЗ. Методи дослідження: аналіз наукової літератури в межах окресленої проблеми; моделювання; системно-структурний аналіз. Практичне значення полягає в можливості використання запропонованих апробованих методичних прийомів у процесі викладання дисциплін професійного спрямування на факультетах мистецтв. Доводиться необхідність використання альтернативних методик виховання голосу в процесі фахової підготовки вчителя музичного мистецтва. Перспективним є розширення методичної бази й дослідження методичних засад використання досягнень сучасної методичної науки в адаптації навчально-методичних комплексів із профільних дисциплін для майбутніх учителів музичного мистецтва.
The article aims at uncovering the basic modern methods of education and their use in the process of professional training of musical art teachers in higher school. Research methods: scientific literature analysis as part of the indicated problem; modeling; a systemic-structural analysis and empirical: observation; methodological formative experiment on the use of alternative methods of education voices in the process of professional training of musical art teachers in the course «Variety singing (vocal)», «Pop vocal ensemble», «Bases of teaching of professional disciplines («Pop singing (vocal»), read by the author at the faculty of arts of the Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko in the frames of the educational complexes of these disciplines. Practical value consists in the possibility of use of the proposed proven instructional techniques in the teaching disciplines of professional direction in the faculties of arts in higher school in Ukraine. The article proves the necessity for alternative methods of education voices in the process of professional training of musical art teachers. In the research process the specific features of the modern alternative methods of development and education of voice are identified, namely: 1) the maximum development of the natural capabilities of the voice of the singer; 2) producing breathing; 3) high voice, which provides a characteristic of all votes norms oscillations of the lower and upper formants; 4) mixing of head and chest resonance with the overwhelming participation of each of them for different height of sounds; 5) free position of the larynx; 6) relief of muscle tie-back pipe (lips, tongue and the like) from excessive voltage. Based on the author’s experience with the purpose of optimization of professional training of the future musical art teachers it is necessary to expand interdisciplinary connections between courses «Variety singing (vocal)», «Pop vocal ensemble», «Bases of teaching of professional disciplines («Pop singing (vocal)», a special course «Basics of sound production» and the regulatory courses that are taught at the faculty of arts («History of music», «Music analysis», «Choral conducting», «Reading choral scores», «Methodology of music education», etc). Promising is the expansion of the methodological base of the research and methodological foundations for the use of the methodological achievements of modern science in adapting teaching materials profile courses for future teachers of musical art.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1084
Розташовується у зібраннях:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Znachennya vykorystannya suchasnykh metodychnykh zasobiv.pdf540,48 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.