Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/1085
Назва: Метатеоретичне підгрунття педагогічного розуміння інноваційного розвитку вищої освіти
Інші назви: Metatheoretical Substantiation оf Pedagogical Understanding оf Innovative Development оf Higher Education
Автори: Цвєткова, Ганна Георгіївна
Tsvietkova, Hanna Heorhiivna
Ключові слова: метатеоретичний підхід
інноваційні процеси у вищій школі
професійне самовдосконалення
науково-теоретичного мислення
суб’єкти освітнього процесу
особистість
саморозвиток
metatheoretical approach
innovative processes in higher school
professional self-improvement
scientific and theoretical thinking
subjects of the educational process
personality
self-development
Дата публікації: 2016
Бібліографічний опис: Цвєткова, Г. Метатеоретичне підгрунття педагогічного розуміння інноваційного розвитку вищої освіти [Текст] / Г. Цвєткова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 4 (58). – С. 380–391.
Короткий огляд (реферат): У статті розкрито метатеоретичний підхід як необхідну основу сучасного науково-теоретичного мислення, ефективне знаряддя отримання знання нового типу – рефлексивно зорієнтованого, спрямованого на аналіз глибин педагогічної теорії. Використано метод термінологічного аналізу, абстрагування, ідеалізації, формалізації та узагальнення. З’ясовано, що інноваційний розвиток вищої освіти ґрунтується на професійному самовдосконаленні суб’єктів освітнього процесу та розкривається за допомогою рефлексивної системи метатеорії філософії. Доведено, що інноваційні процеси у вищій школі неможливо розглядати без самовдосконалення особистості, що набувають глобального значення.
The metatheoretical approach as the necessary basis of modern scientific and theoretical thinking, the efficient instrument of gaining knowledge of a new type – reflexive oriented, aimed at the analysis of the deep pedagogical theory, ensure the reliability of its methodological presuppositions, innovative research and further development of higher education is revealed in the article; it is proved that the metatheoretical basis of pedagogical understanding of innovative development of higher education is the professional perfection of an individual and a teacher, and a student. The method of terminological analysis is used, it associated with the determination of the categorial status of metatheory, innovative development in the system of pedagogical definitions; abstraction, idealization, formalization, and generalization is used for systematization and formulation of conclusions, determination of the directions of further research problems. It was found out that the innovative development of higher education is based on professional self-development of the subjects of the educational process and it is revealed with the help of the reflexive system of metatheory philosophy. Innovation is considered by the authors as the ability to a new, reflexive, constantly renewable knowledge; openness to the innovative changes on the basis of critical thinking; development of creative abilities; willingness and ability to the continuous professional self-development and self-revelation. Thus, the representatives of the education philosophy thoroughly completed the idea of the comprehensive and harmonious development of personality by the concept of a planetary-cosmic type of the personality as a future human image. The man of the future is the harmony of mind, body, and soul, aimed at the realization of internal creative potentials in the measure of the Earth and the Cosmos, a person is capable of self-realization and self-improvement. Innovation processes in higher education cannot be considered without self-perfection, gaining global importance. Analysis of modern philosophical trends reveals the doom of the extensive way of mankind development without regarding the moral principles. As a conclusion, the progress of society depends on the reorientation processes of self-development of the individual and mankind as a plane of formation of the individual spiritual integrity as the main condition of innovative processes in education, professional improvement, their subjection to the global moral imperatives.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1085
Розташовується у зібраннях:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Metateoretychne pidhrunttya pedahohichnoho rozuminnya.pdf589,88 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.