Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1153
Назва: Фізична підготовленість як критерій оцінювання функціональних можливостей студентів вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання
Інші назви: Physical Readiness аs а Criterion for Evaluating the Functionality оf the University Students іn Physical Education
Автори: Самокиш, Іван Іванович
Samokysh, Ivan Ivanovych
Босенко, Анатолій Іванович
Bosenko, Anatolii Ivanovych
Клименко, Ольга Леонідівна
Klymenko, Olha Leonidivna
Ключові слова: фізичне виховання
фізична підготовленість
функціональні можливості
рухові якості
нормативні вимоги
тестування
студенти
здоров’я
physical education
physical fitness
functionality
quality of movement
regulatory requirements
testing
students
health
Дата публікації: 2016
Бібліографічний опис: Самокиш, І. Фізична підготовленість як критерій оцінювання функціональних можливостей студентів вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання [Текст] / І. Самокиш // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 3 (57). – С. 269–275.
Короткий огляд (реферат): Робота спрямована на вивчення особливостей розвитку рухових якостей студентів у процесі фізичного виховання з використанням розроблених регіональних критеріїв оцінювання фізичної підготовленості на основі методу сигмальних відхилень. Встановлено, що 35,4 % спостережуваних студентів мали середній рівень фізичної підготовленості, 28,4 % – нижче середнього та 8,6 % – мали низький рівень. Студентів з рівнем вище за середній у нашій вибірці було всього 22,9 %, і ще рідше зустрічалися студенти з високим рівнем – лише у 4,7 % випадків. Подальші дослідження будуть спрямовані на визначення взаємозв’язку показників фізичної підготовленості та функціонального тестування.
The work aims to study the features of the development of motor qualities of the students in physical education, using the developed regional evaluation criteria of physical fitness based on the method sigma deviations. To evaluate the physical readiness the test battery was used during the school year. The structure of the battery of tests of physical fitness included the monitoring exercise: jogging 30 meters; run 30 m (with the run); run 60 m; running 1,000 meters; shuttle run (4 × 9 m); long jump from their seats; long jump with a running start; high jump from their seats; triple jump; lifting legs for 30 seconds from a prone position on a back; throwing a medicine ball from a sitting position; flexion and extension arms in emphasis lying; torso leaning forward from the position the legs while sitting apart. The evaluation of physical fitness was performed using specially developed evaluation standards for the students. According to the relevant rules an individual performance is considered to be average (score satisfactorily, 3 points) if they coincide with the arithmetical mean value (M) and are in the range of M ± 0,5σ. If you find values within the M-0,5σ ... M-1σ and M + 0,5σ ... M + 1σ an indicator is considered below (score unsatisfactory, 2 points) or above average (good rating, 4 points), respectively and with a difference of + 1σ above and from below and -1 σ - high (excellent, 5 points) or low (score bad, 1 point). In the case of the regression of a parameter, that is, the smaller the specific parameter, the higher the level of its manifestation (run 30 meters, running 30 m (from start), running 60 m; run 1000 m shuttle run (4 × 9 m)) was used the following gradation: the level of lower-middle and upper-middle range defined by M + 0,5σ ... M and M + 1σ-0,5σ ... M-1σ, low or high – respectively by + 1σ above and from - 1σ and below. It was found that 35,4% of the observed students had an average level of physical fitness, 28,4% lower than the average, and 8,6% – had a low level. The students with above average in our – sample was only 22,9%, and even more rarely encountered students with a high level – only 4,7% of cases. Further studies will be aimed at identifying the relationship of the indicators of physical fitness and functional testing.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1153
Розташовується у зібраннях:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Fizychna pidhotovlenist' yak kryteriy otsinyuvannya.pdf549,84 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.