Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1156
Назва: Теоретичні основи інновацій у контексті становлення хореографічно-педагогічної освіти
Інші назви: The Theoretical Foundations оf Innovations іn the Context оf Formation the Choreographic-Pedagogical Education
Автори: Андрощук, Людмила Михайлівна
Androshchuk, Liudmyla Mykhailivna
Ключові слова: інновація
педагогічна інновація
хореографічно-педагогічна освіта
інновація в хореографічно-педагогічній освіті
класифікація інновацій
умови реалізації інновацій
історія інновацій
гуманістична концепція
innovation
pedagogical innovation
choreographic-pedagogical education
innovation in choreographic-pedagogical education
classification of innovations
conditions of the realization of innovations
history of innovations
humanistic concept
Дата публікації: 2016
Бібліографічний опис: Андрощук, Л. Теоретичні основи інновацій у контексті становлення хореографічно-педагогічної освіти [Текст] / Л. Андрощук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 3 (57). – С. 292–300.
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуто теоретичні основи інновацій в контексті становлення хореографічно-педагогічної освіти. Представлено теоретичний аналіз інновацій як суспільного освітнього явища. У результаті дослідження: 1) проаналізовано історичний шлях інновацій в освіті та роль персоналізованої парадигми гуманістичної освітньої концепції в сучасній інноваційній підготовці майбутнього вчителя в системі педагогічно-хореографічної освіти; 2) висвітлено передумови впровадження інновацій у підготовку сучасного фахівця хореографічно-педагогічної освіти; 3) розглянуто сутність понять «інновація», «педагогічна інновація»; класифікацію інновацій, умови їх реалізації в хореографічно-педагогічній освіті.
The modern system of education requires activation of finding innovative approaches to training future teachers. After the end of the XX-th and the beginning of the XXI-st century the most valuable commodity have become creative ideas and technologies that are the product of creative personnel in all areas of human activity. Only creative teacher can develop creative skills of the students in the educational process. The priority of modern education system is the development and innovation to ensure the realization of creative potential, creation of the conditions for the development and self-development of the students in the educational process of higher educational institution. The theoretical foundations of innovations in the context of developing choreographic-pedagogical education are considered in the article. The theoretical analysis of innovations as a social educational phenomenon is presented. The results of the investigation are the following: 1) the historical path of innovations in education and the role of personalized paradigm of humanistic educational concept in the modern innovative preparation of the future teacher in the system of choreographic-pedagogical education are analyzed; 2) the preconditions of the introduction of innovations in the preparation of modern specialists in choreographic-pedagogical education are disclosed; 3) the essence of the notions «innovation», «pedagogical innovation»; the classification of innovations, the conditions for their realization in the choreographic-pedagogical education are reviewed. As a result of investigation we have concluded that modern society requires rethinking of the educational content and determining the principles of training a new generation of teachers. Innovations in choreographic-pedagogical education are provided with a transition to a new level of training of future teachers of choreography. They are divided into scientific and pedagogical and educational and creative. The implementation of innovations in choreographic-pedagogical education is possible due to creating the right conditions. Training of future teachers on the basis of personalized paradigm is the foundation of innovation activity in choreographic-pedagogical education. We are going to study the innovative model of preparation of future teachers of choreography based on the paradigm of personalized education in the system of choreographic-pedagogical education in the future.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1156
Розташовується у зібраннях:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Teoretychni osnovy innovatsii u konteksti stanovlennia.pdf630,64 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.