Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11628
Title: Аналіз робочої програми з української мови (рівень стандарту) в контексті формування інфомедійних умінь учнів 10 класів на уроках української мови
Other Titles: Analysis of the Work Program on the Ukrainian Language (Standard Level) in the Context of Formation of Infommedia Skills of 10th Grade Students in Ukrainian Lessons
Authors: Семеног, Олена Миколаївна
Semenoh, Olena Mykolaivna
Воронова, Анастасія Андріївна
Voronova, Anastasiia Andriivna
Keywords: медіаграмотність
інфомедійна грамотність
компетентність
уміння
інфомедійні уміння
критичне мислення
візуалізація
соціальна толерантність
медіатекст
робоча програма
media literacy
infomedia literacy
competence
skills
infomedia skills
critical thinking
visualization
social tolerance
media text
work program
Issue Date: 2021
Citation: Воронова, А. А. Аналіз робочої програми з української мови (рівень стандарту) в контексті формування інфомедійних умінь учнів 10 класів на уроках української мови [Текст] / А. А. Воронова ; наук. керівник О. М. Семеног // Актуальні питання філології та методології : збірник статей студентів / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Факультет іноземної та слов’янської філології ; [гол.ред.: В. В. Герман]. – Суми : Фабрика друку, 2021. – С. 22–26.
Abstract: У статті проаналізовано робочу програму з української мови в контексті формування інфомедійних умінь учнів 10 класів на уроках української мови, детально розглянуто усі розділи на наявність видів роботи, що формують інфомедійні уміння в учнів, виявлено значущість критичного мислення, візуалізації, соціальної толерантності та медіатексту, що формують інфомедійну грамотність учнів 10 класів.
The article analyzes the work program on the Ukrainian language in the context of forming infomedia skills of 10th grade students in Ukrainian language lessons, examines in detail all sections on the availability of types of work that form infomedia skills in students, reveals the importance of critical thinking, visualization, social tolerance and media text. form infomedia literacy of 10th grade students.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11628
Appears in Collections:Актуальні питання філології та методології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Voronova analiz.pdf586,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.