Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1185
Назва: Формування пізнавальної самостійності студентів в евристичному навчанні іноземних мов
Інші назви: The Formation of Students’ Cognitive Independence at Heuristic Learning of Foreign Languages
Автори: Усенко, Н.
Usenko, N.
Ключові слова: евристичне навчання
студенти
англійська мова
пізнавальна самостійність
пізнавально-творча діяльність
творча самореалізація
heuristic education
students
English language
cognitive independence
cognitive and creative activity
creative self-realization
Дата публікації: 2016
Бібліографічний опис: Усенко, Н. Формування пізнавальної самостійності студентів в евристичному навчанні іноземних мов [Текст] / Н. Усенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 5 (59). – С. 154–161.
Короткий огляд (реферат): Зважаючи на підвищений інтерес до вивчення іноземних мов, останнім часом все активніше в освіті впроваджуються різноманітні інноваційні технології навчання, що забезпечують свободу вибору студентів щодо форм і методів навчання. Формування пізнавальної самостійності – одного з найважливіших компонентів самореалізації пізнавально-творчого потенціалу студентів – вважається провідною вимогою до сучасної освіти. Евристичне навчання можна вважати перспективною освітньою технологією, яка дозволяє індивідуалізувати процес навчання, розвивати творчі здібності студентів, здійснювати рефлексію, самооцінку, самоконтроль та самоорганізацію, які є складовими творчої самореалізації особистості. У статті подано приклади застосування евристичної пізнавально-творчої діяльності, яка забезпечує успішне формування пізнавальної самостійності студентів у процесі вивчення іноземних мов.
The article deals with the problem of the formation of students’ cognitive independence at heuristic learning of foreign languages. To take into account the increased interest in learning foreign languages more actively various innovative technologies are being introduced in education. They ensure the free choice of the students concerning the forms and methods of learning. The formation of cognitive independence – one of the most important components of self-realization of students’ cognitive and creative potential – is considered the leading requirement for modern education. Heuristic education can be considered the most perspective educational technology that allows personalizing educational process, developing students’ creative abilities, implementing reflection, self-appraisal, self-control and self-organization, as constituents for creative self-realization of the personality. Teachers often conduct the process of learning foreign languages using just reproductive methods without any motivation. Heuristic education provides new didactic reserves for active motivation of students’ cognitive activity during the creation of a significant to them educational product. The last one is a main purpose of the students’ cognitive and creative activity at heuristic learning of foreign languages. It’s such factors as: removal of ratings and time limits, democratic style of communication, the situation of choice, personal significance, productive, creative kind of work with regard to age condition. You need to create situations in which students would have the need and desire to express their views and defend it. Modeling conditions of discussion in educational process advantageously differs from the situations of domestic nature, the discussion is not tied to specific circumstances (theatre restaurant), and the target audience is the natural venue for the debate. The subject of the speech appears as a problem which might cause the professional, personal interest of students taking into account their experience, mental skills and encourage them to express their own point of view. The goal of communication should not be linguistic but practical and caused by the life's needs. In the article we present examples of heuristic cognitive and creative activity that ensures the successful formation of students’ cognitive independence at learning foreign languages. The special attention is drawn to the students’ independent work as one of the forms while performing foreign language tasks.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1185
Розташовується у зібраннях:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Formuvannia piznavalnoi samostiinosti studentiv .pdf526,94 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.