Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1211
Назва: Медіаосвіта в системі підготовки соціальних педагогів
Інші назви: Мedia Education in the System of Social Teachers’ Training
Автори: Грінченко, Марина Сергіївна
Hrinchenko, Maryna Serhiivna
Ключові слова: соціальний педагог
інформаційне суспільство
навчальний план
медіаосвіта
медіаграмотність
медіакультура
медіадослідник
підготовка соціальних педагогів
навчальна програма
social pedagogue
information society
curriculum
media education
media literacy
media culture
media researcher
training of social workers
educational program
Дата публікації: 2016
Бібліографічний опис: Грінченко, М. Медіаосвіта в системі підготовки соціальних педагогів [Текст] / М. Грінченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 5 (59). – С. 425–435.
Короткий огляд (реферат): У статті визначено зміст медіаосвіти в системі підготовки майбутнього соціального педагога, його складові; виявлено особливості впровадження медіаосвіти у процес підготовки соціального педагога в умовах інформаційного суспільства; розглянуто навчальні плани та дисципліни підготовки соціальних педагогів у ВНЗ, подано пропозиції щодо вдосконалення фахової підготовки спеціалістів з урахуванням світових тенденцій і трансформацій сучасного суспільства. Мета статті полягає в обґрунтуванні необхідності впровадження медіаосвіти в систему підготовки соціальних педагогів. Методи дослідження – аналіз інформаційних джерел; синтез складових інформаційних джерел щодо питання медіаосвіти та підготовки соціальних педагогів, порівняння навчальних планів ВНЗ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст, магістр, конкретизація – у визначенні специфіки медіаосвіти соціальних педагогів; узагальнення отриманих даних. Наведено приклади впровадження медіаосвіти у вищих навчальних закладах України, а також вивчено зарубіжний досвід медіаосвіти, основних форм та методів роботи. Обгрунтовано необхідність упровадження медіаосвіти як інтегрованого, так і окремого курсу в навчальні програми підготовки соціальних педагогів / соціальних працівників.
In the article the content of media education in the system of the future social teacher training is revealed, its constituents are characterized. The features of the introduction of media education in the training of the social teacher in the information society are described; curricula and discipline training of social workers in the school are examined, proposals for improving professional training taking into account global trends and transformations of modern society are presented. The purpose of the article is the rationale for media education in the system of social workers’ training. Methods of research – analysis of information sources; synthesis of the components of information sources on the issue of media education and training of social workers, comparing university curriculum educational qualification of Bachelor, Specialist and Master; specification – in determining the specific media education of social workers; summarizing the data. Examples of introduction of media education in higher education institutions of Ukraine are given, and international experience of media education, basic forms and methods of work are studied. The necessity of introduction of media education as integrated and individual courses in the curriculum training of social workers is proved. The practical significance of the study is to determine the most effective means of training in terms of media education and critical thinking as social workers, professionals, and future social and educational activities. In the article the results of studying the introduction of media education in modern educational process in higher education institutions of Ukraine are given, conclusions about the possibility of introducing media education courses in curricula of specialty social pedagogy and social work are made. The integration of educational media regulatory elements in the course of the cycle and creation of some specific disciplines are the priorities of media education and as a result – media literacy of social workers, which further will effectively implement their professional knowledge and skills. The prospect for further research is considered in the development of specific courses “Social worker’s media education” and “Fundamentals of media literacy of a social worker” for the implementation of the state education system as legal subjects. We believe that in Ukrainian society there is an urgent need to develop specific implementation methods and organizational forms of media education that would help improve the quality of social workers training, contributed to the improvement of youth socialization.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1211
Розташовується у зібраннях:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Mediaosvita v systemi pidhotovky sotsialnykh pedahohiv.pdf533,78 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.