Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12145
Title: Удосконалення складових психологічної підготовки юних волейболісток в умовах шкільної секції
Other Titles: Improving the Components of Psychological Training of Young Volleyball Players in the School Section
Authors: Красілов, Андрій Дмитрович
Krasilov, Andrii Dmytrovych
Загребельна, Ангеліна Іванівна
Zahrebelna, Anhelina Ivanivna
Keywords: волейбол
шкільна секція
здоров’я
юні волейболістки
здоровий спосіб життя
volleyball
school section
health
young volleyball players
healthy lifestyle
Issue Date: 2021
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Загребельна А. І. Удосконалення складових психологічної підготовки юних волейболісток в умовах шкільної секції [Текст] : магістер. робота / А. І. Загребельна ; науковий керівник А. Д. Красілов. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 101 с.
Abstract: В роботі досить актуально представляється проблема пошуку нових методичних підходів до технічного вдосконалення юних волейболісток. Доведено необхідність вивчення цього питання та з’ясовує ті форми, методи й засоби, за допомогою яких визначається повний зміст напрямків у процесі занять в шкільній секції з волейболу. Психологічна підготовка здійснюється за допомогою комплексу зовнішніх і внутрішніх дій. Її результативність спирається на знання теорії, психологічному аналізі умов змагань, вивчення індивідуальності гравців і психологічної сторони тренерської діяльності і постійне використовування цих знань в ході навчально-тренувального процесу.
The paper presents the problem of finding new methodological approaches to the technical improvement of young volleyball players. The necessity of studying this issue is proved and the forms, methods and means by which the full content of the directions in the process of classes in the school volleyball section is determined are clarified. Psychological training is carried out through a set of external and internal actions. Its effectiveness is based on knowledge of theory, psychological analysis of competition conditions, the study of the individuality of players and the psychological side of coaching and the constant use of this knowledge during the training process.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12145
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Загребельна протокол.pdf47,17 kBAdobe PDFView/Open
Загребельна рецензія.pdf42,21 kBAdobe PDFView/Open
ЗАГРЕБЕЛЬНА_маг.pdf5,15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.