Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1219
Назва: Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів у контексті парадигмального оновлення сучасної освіти
Інші назви: Professional Training of Future Teachers of Primary Classes in the Context of Paradigmal Updating of Modern Education
Автори: Коваль, Т.
Koval, T.
Ключові слова: професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів
гуманізація педагогічної освіти
особистісно орієнтована професійна підготовка
культурологічний підхід
аксіологічна парадигма
компетентнісна парадигма
professional training of future teachers of primary classes
humanization of teacher education
personally oriented professional training
cultural approach
axiological paradigm
paradigm of competence
Дата публікації: 2016
Бібліографічний опис: Коваль, Т. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів у контексті парадигмального оновлення сучасної освіти [Текст] / Т. Коваль // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 3 (57). – С. 390–398.
Короткий огляд (реферат): У статті актуалізується проблема створення оновленої системи педагогічної освіти, що спрямовується на розвиток та самореалізацію особистості, задоволення її освітніх і духовно-культурних потреб. Метою статті є вивчення парадигмальних підходів у педагогічній освіті та з’ясування вимог до підготовки майбутніх учителів початкових класів у контексті її парадигмального оновлення. Розглянуто теоретико-методологічні засади сучасної професійної підготовки майбутніх учителів та виокремлено особистісно орієнтовану, культурологічну, аксіологічну та компетентнісну парадигми, реалізація яких забезпечуватиме глибинне освоєння й трансляцію культурно-історичних цінностей, сприятиме формуванню гуманістичного світогляду педагога й моделі майбутньої культуродоцільної професійної діяльності.
The article deals with the problem of the creation of the renewed system of teacher education that provides on the basis of national heritage of world significance and established European traditions the formation of teaching staff, which are able to carry out professional activity on the basis of democracy and humanism, to implement educational policy as priority function of the state, which is directed to the development and self-realization of a personality, to satisfaction of his or her educational, spiritual and cultural needs. The purpose of article is to study the paradigmal approaches to professional training of future teachers and clarification of the requirements for training the teachers of primary classes in the context of its paradigmal renovation. Theoretical and methodological foundations of modern professional training of future teachers of primary classes are considered in the article. The special attention is focused on the amplification of cultural capacity of professional training future specialists, on the integrating of formation of specialist’ personal qualities and his/her professional readiness, the system of value concepts is considered that is the basis of personal orientations of the future teacher, regulate his/her activity, transfer in a qualitatively different way of life – a more meaningful and ordered. The necessity of using of works of folk art is justified, which have a special value in the process of cultural identification of a teacher, in his/her choice of culture-expedient and creative image of the professional activity. The necessity of transformation of the traditional functions of the student in learning to learn by heart is indicated that is organized on the basis of a specific professionally expedient case, which is based on the results of learning and competence and creates conditions for providing of orientation of educational programs on the personality of a student. The personality-oriented, cultural, axiological and competency paradigms are distinguished, their implementation will provide deep exploration and transmission of cultural and historical values, promote the formation of humanistic worldview of a teacher and of the model of culture expedient professional activity.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1219
Розташовується у зібраннях:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Profesiina pidhotovka maibutnoho vchytelia pochatkovykh klasiv.pdf527,25 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.