Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1277
Title: Візуалізація як основа формування знань та умінь майбутніх вчителів
Other Titles: Visualization as a Basis of Knowledge and Skills of Future Teachers
Authors: Юрченко, Артем Олександрович
Yurchenko, Artem Oleksandrovych
Keywords: візуалізація
майбутній учитель
наочність
навчання
visualization
future teacher
visibility
training
Issue Date: Mar-2017
Publisher: По́світ
Citation: Юрченко, А. Візуалізація як основа формування знань та умінь майбутніх вчителів [Текст] / А. Юрченко // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішен-ня і підходи : збірник матеріалів ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку–Ужгород–Дрогобич : По́світ, 2017. – С. 385–387.
Abstract: У тезах розглянено тлумачення визначень "наочність" та "візуалізація" та доцільність використання візуалізації знань і необхідністю їх представлення у вигляді, найбільш зручному новим потребам сучасного покоління учнів.
The thesis examines the interpretation of definitions of "visualization" and "visualization" and the usefulness of the visualization of knowledge and the necessity of its presentation in the most convenient manner to the new needs of the current generation of students.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1277
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vizualiz_Yurchenko_Drogobych_2017.pdf180,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.