Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1304
Назва: Використання інтерактивних засобів контролю у процесі навчання аналітичної геометрії
Інші назви: Interactive Control Means Application in the Process of Teaching Analytical Geometry
Автори: Лосєва, Н. М.
Losieva, N. M.
Мудранова, Я. О.
Mudranova, Ya. O.
Губар, Д. Є.
Hubar, D. Ye.
Ключові слова: інтерактивні засоби контролю
комп’ютерне тестування
програма Assistent
програма MyTest
аналітична геометрія
студент
контроль знань
сучасні інформаційно-комунікаційні технології
interactive testing means
computer testing
Assistent program
MyTest program
analytical geometry
knowledge control
modern information and communication technologies
Дата публікації: 2013
Бібліографічний опис: Лосєва, Н. М. Використання інтерактивних засобів контролю у процесі навчання аналітичної геометрії [Текст] / Н. М. Лосєва, Я. О. Мудранова, Д. Є. Губар // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : ВВП «Мрія», 2013. – № 1. – С. 150–158.
Короткий огляд (реферат): У статті висвітлюється авторський досвід використання інтерактивних тестів у навчанні дисципліни «Аналітична геометрія». Аналізуються різні програмно-педагогічні засоби створення інтерактивних тестів. Розглядаються переваги та недоліки різних інтерактивних засобів тестування. Наводяться приклади розроблених авторами інтерактивних засобів контролю, визначено шляхи подолання певних недоліків оцінювання знань. З метою розширення світогляду студента, підвищення його мотивації до навчання дисципліни, реалізації взаємозв’язків аналітичної геометрії з іншими дисциплінами, природою та мистецтвом, авторами було розроблено систему тестових завдань для відшукання геометричних об’єктів у навколишньому світі (біологічні істоти, архітектурні споруди, елементи побуту тощо). Застосування інтерактивних засобів контролю, використання нестандартної форми завдань та додаткового матеріалу розширює світогляд студентів, розвиває їх творче мислення, підвищує зацікавленість до дисципліни та дозволяє студентам краще засвоїти курс «Аналітична геометрія».
Authors’ experience of application interactive tests in teaching the course «Analytical geometry» is covered in the article. Various pedagogical software tools for compiling interactive tests are analysed. Advantages and disadvantages of various interactive testing means are considered. Examples of the elaborated by the authors interactive testing means are given, the ways of overcoming certain shortcomings in knowledge assessment are defined. In order to expand students' minds, increase their motivation to study the subject, realize interconnection of analytical geometry with other subjects, natural studies and arts, the authors elaborated a system of tests for finding geometrical objects in the environment (biological creatures, architectural buildings, items of everyday life, etc.). Interactive testing means application, a non-standard form of tasks and additional material implementation expands students’ minds, develops their creative thinking, makes students more interested in the subject and proveds students with the opportunity to better master the course "Analytical Geometry".
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1304
Розташовується у зібраннях:Актуальні питання природничо-математичної освіти

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Losieva_Vykorystannia interaktyvnykh.pdf2,75 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.