Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1315
Назва: Використання сервісів соціальних закладок для організації колекцій електронних освітніх ресурсів профорієнтаційної тематики
Інші назви: Usage оf the Social Bookmarking Service for Organization оf the Collections оf Electronic Educational Resources with the Career Guidance Topics
Автори: Корнієць, Олександр Миколайович
Korniiets, Oleksandr Mykolaiovych
Ключові слова: профорієнтація
соціальні закладки
соціальні сервіси
колекції електронних освітніх ресурсів
професійна орієнтація учнів
Internet-ресурси
хмарне середовище
колективна робота
guidance
Diigo
social bookmarking
social services
collection of electronic educational resources
professional guidance of students
Internet- resources
cloud environment
teamwork
Дата публікації: 2016
Бібліографічний опис: Корнієць, О. Використання сервісів соціальних закладок для організації колекцій електронних освітніх ресурсів профорієнтаційної тематики [Текст] / О. Корнієць // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 7 (61). – С. 56–67.
Короткий огляд (реферат): Під час використання ресурсів мережі Internet для підготовки та проведення професійної орієнтації з учнями старших класів педагогічним працівникам доводиться опрацьовувати велику кількість несистематизованих, хаотично розміщених матеріалів. Метою дослідження є розробити опис побудови колекції електронних освітніх ресурсів профорієнтаційної тематики за допомогою сервісу соціальних закладок Diigo. Сервіс призначений для зберігання посилань на сторінки різних сайтів та на фрагменти тексту на цих сторінках. Під час дослідження можливостей сервісу використовувалися теоретичні (моделювання та проектування) та емпіричні (розробка колекції) методи. У результаті дослідження було побудовано колекцію закладок на сторінки сайтів профорієнтаційної тематики, яка може використовуватися під час проведення професійної орієнтації з учнями ЗНЗ.
When using the Internet resources for training and making professional guidance for students of senior classes, the teaching staff has to process large amounts of unstructured, chaotic placed materials: descriptions of professions, professionally oriented tests, some pieces of advice on choosing a profession and educational institution, records of prominent people in a particular area, interviews with representatives of different professions, requirements for admission to higher education institutions and so on. The aim of this study is to make the description of developing of the collection of electronic educational resources with career guidance topics via social bookmarking service Diigo. The service was designed to store links to pages on different sites and text fragments in these pages. During the study of the social bookmarking service Diigo capabilities, there were used the following methods: • theoretical: analysis of scientific, psychological-educational, methodological, special literature on the subject of the study, sources of the Internet, modeling and design in the process of creation and improvement of collection of electronic educational resources with career-oriented subjects – to highlight the theoretical basis of the study; • empirical: diagnostic (deliberate pedagogical observations, interviews with teachers and students, teachers’ experience analysis), study, analysis of possibilities to improve the existing collections and develop new ones of electronic educational resources for usage in the career guidance activity – for the statement of the problem’s resolution stage; • experimental: pedagogical observation of the process of usage of the electronic educational resources’ collections for professional guidance of the secondary schools’ senior pupils, using of the collection of electronic educational resources with career-oriented topics during pedagogical staff’s training courses to test the proposed methodology and introducing the main provisions of the research to the secondary schools practice. As a result of the study, the collection of the pages’ bookmarks for sites with career-oriented subjects was built and it can be used during professional guidance for the students of secondary schools.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1315
Розташовується у зібраннях:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Vykorystannya servisiv sotsial'nykh zakladok.pdf712,25 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.