Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1386
Назва: Мотиваційно-ціннісна орієнтація на використання історичного досвіду в процесі підготовки майбутніх інженерів-педагогів
Інші назви: The Motivation Values Orientation on the Usage of Historical Experience in Training Future Engineering Teachers
Автори: Курок, Віра Панасівна
Kurok, Vira Panasivna
Шевель, Б. О.
Shevelj, B. O.
Медвідь, С. С.
Medvidj, S. S.
Ключові слова: історичний досвід
інженер-педагог
система підготовки
мотивація до навчання
historical experience
engineering teachers
system of training
Дата публікації: 2015
Бібліографічний опис: Курок, В. П. Мотиваційно-ціннісна орієнтація на використання історичного досвіду в процесі підготовки майбутніх інженерів-педагогів [Текст] / В. П. Курок, Б. О. Шевель, С. С. Медвідь // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 1 (45). – С. 292–298.
Короткий огляд (реферат): У статті обґрунтовано доцільність упровадження спецкурсу «Історія інженерно-педагогічної освіти України» в систему підготовки студентів напряму 6.010104 «Професійна освіта». Зазначено, що сучасний розвиток суспільства потребує опанування історичних знань для вдосконалення професійної підготовки фахівців. Але існують суб’єктивні й об’єктивні чинники, що перешкоджають широкому використанню історичних здобутків у процесі підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності. На основі проведеного дослідження було встановлено, що використання історичного досвід у процесі підготовки майбутніх інженерів-педагогів сприяє підвищенню мотивації навчання, інтеграції знань студентів, усвідомленню перспектив подальшого розвитку системи інженерно-педагогічної освіти.
The authors consider that there is reasonable implementation of special course «History of engineering pedagogical education in Ukraine» in the system of preparation the students speciality 6.010104 «Vocational training». Special attention during the study course is giving to an independent educational activity of the students, which would provide a new level of learning the discipline. The independent work is focused on understanding the content of the studied material, learning the ways of its application for the solution of professional tasks. The technologies that are recommended for the organization of independent work aimed at attracting a wide range of information sources, receiving educational support through various information channels, using a complex of methods to get the result of independent work. The presence of independent work is obligatory. The variable part of the independent work of the students (and tasks for its implementation) allows the students to choose their «route» in the process of studying the discipline. It is determined that motivation values orientation in training the students for a specific activity aimed at the realization of future engineering teachers the relevance of their own work, the formation of positive motivation activities, awareness of personal values of this activity. All this has become possible due to structuring and purposeful selection of educational material for the organization of subject-subject relations between a teacher and the students, based on the principles of trust, participation, partnership and dialogue. It is noted that modern society requires the development of historical knowledge for improvsng specialist training. But there are subjective and objective factors preventing the widespread use of historical achievements in the process of preparing the students for future professional activity. The main reasons are not only the underestimation of their implementation in the educational process and insufficient of readiness ( including psychological) of the teachers and students of higher educational institutions to use historical experience in the educational process. On the basis of the conducted research it is determined that the implemention of historical experience in the training of future engineering teachers promotes learning motivation, integration of the students’ knowledge, awareness of the perspectives for further development of engineering and pedagogical education.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1386
Розташовується у зібраннях:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Motyvatsiino-tsinnisna oriientatsiia.pdf565 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.