Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1406
Назва: Науково-дослідницька культура майбутнього вчителя музики як особистісний феномен у системі вищої педагогічної освіти
Інші назви: Research Culture оf the Future Music Teacher аs а Personal Phenomenon іn the System оf Higher Pedagogical Education
Автори: Тушева, Вікторія Володимирівна
Tusheva, Viktoriia Volodymyrivna
Ключові слова: науково-дослідницька культура майбутнього вчителя музики
теоретичне мислення
художній світогляд
науково-дослідницькі
педагогічні й мистецькі цінності
наукова музично-педагогічна інтеграція
research culture of the future music teacher
theoretical thinking
artistic world view
research
pedagogical and artistic values
scientific musical and pedagogical integration
Дата публікації: 2016
Бібліографічний опис: Тушева, В. Науково-дослідницька культура майбутнього вчителя музики як особистісний феномен у системі вищої педагогічної освіти [Текст] / В. Тушева // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 7 (61). – С. 164–173.
Короткий огляд (реферат): Стаття присвячена розкриттю сутнісних характеристик науково-дослідницької культури майбутнього вчителя музики в контексті особистісного, діяльнісного та аксіологічного підходів, які дозволяють цілісно, системно, ґрунтуючись на міждисциплінарних стратегіях, виявити особливості функціонування й розвитку даного особистісного феномену. Особливістю науково-дослідницької культури майбутнього вчителя музики є його здатність до поєднання різних способів наукового пізнання як реалізації наукових методів дослідницького пошуку, поняттєво-категоріального апарату педагогіки музичної освіти в розроблених педагогічних моделях або стратегіях, і способів художнього пізнання, що звернене до пошуку художніх образів.
The aim of the article is to reveal the essential characteristics of research culture of the future music teachers in the context of personal, pragmatic and axiological approaches that allow holistically and systematically, based on interdisciplinary strategies, to trace the peculiarities of functioning and development of this personal phenomenon in the system of higher pedagogical education. In this paper we use such research methods as theoretical analysis of scientific funds, the inductive-deductive method in the study of the essential characteristics of research culture of the future music teachers as a personal phenomenon. The result of this study is identification of the characteristics of research culture of the future music teacher as the ability to combine various methods of scientific knowledge, that is, the implementation of scientific methods of research, the conceptual-categorical apparatus of pedagogics of music education in the developed pedagogical models or strategies, and forms of creative cognition, which is addressed to the search for artistic images. Based on the understanding of cultural, scientific, psycho-pedagogical and artistic aspects of the identified problems, the definition of research culture of the future music teachers as a complex, dynamic qualities of the personality, that are manifested in the ability to synthesize analytic-synthetic, inductive-deductive mental activity and emotional-imaginative comprehension of musical works, the embodiment of the scientific, educational and artistic ideal in the research process, the application of scientific knowledge in pedagogical activity as a scientific-theoretical (explanatory) and design-technological (rectifier) function. The practical importance of research is evident in the development of a model for the formation of research culture of the future music teachers in the training process to ensure scientific and methodological training of students of art faculties. The conclusion is made and the prospects for further research are identified: the research culture of the future music teacher manifests itself as a means of cognitive-creative self-realization and personal self-actualization in the educational and artistic space that provides for the formation of the cognitive potential of the individual, his/her research and creative qualities, and affects the social determinism of research, building individual pathways to the future musical-pedagogical activity. The chosen direction of research can be continued in identification of the features of the future teachers’ research culture formation in the field of artistic education abroad.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1406
Розташовується у зібраннях:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Naukovo-doslidnytska kultura maibutnoho vchytelia muzyky.pdf569,92 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.