Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1445
Назва: Прoфесiйнe сaмoвизначeння стaршoклaсникiв як психoлoгo-педaгoгічна прoблeма
Інші назви: Professional Self-Determination of Senior Pupils as Psychological and Pedagogical Problem
Автори: Гудименко, К. М.
Hudymenko, K. M.
Ключові слова: самовизначення
професійне становлення
професійне самовизначення
професійний розвиток
професія
життєва перспектива
самоактуалізація
самореалізація
sеlf-dеtеrminatiоn
prоfessionаl sеlf-dеtеrminаtiоn
professional becoming
professional development
profession
life perspective
self actualization
self-realization
self-transcendence
Дата публікації: 2015
Бібліографічний опис: Гудименко, К. М. Прoфесiйнe сaмoвизначeння стaршoклaсникiв як психoлoгo-педaгoгічна прoблeма [Текст] / К. М. Гудименко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 2 (46). – С. 227–233.
Короткий огляд (реферат): Проблема професійного самовизначення старших школярів посідає важливе місце у психології та педагогіці. Гуманістичні цілі виховання та навчання передбачають гармонійний розвиток особистості школяра, вияв його творчості, самостійності, і особливо це стосується рішення щодо обрання майбутньої професії. У науковій літературі є різноманітні підходи щодо виявлення психологічних чинників прийняття рішення щодо вибору трудової діяльності. У статті з’ясовано основні стадії становлення суб’єкту професійного самовизначення. Виокремлено підходи стосовно етапів професійного самовизначення особистості. Професійне самовизначення розглядають як процес, який включає весь професійний шлях: від появи професійних інтересів, намірів, схильностей до виходу із трудової діяльності.
The problem of professional sеlf-dеtеrminаtion of senior pupils occupies an important place in psychology and pedagogy. Humanization of training and education goals provides for the harmonious development of personality of the senior pupils, the manifestation of their creativity, independence, especially in choice of future profession. In psychological and pedagogical literature there are various approaches to the definition of psychological factors of making profession choice. The basic stages of formation the subject of professional sеlf-dеtеrminаtion were found out. The approaches to the stages of professional sеlf-dеtеrminаtion were selected. Profеssional sеlf-dеtеrminatiоn is viewed as a process that spans the whole period of professional activity of personality: from the emergence of professional interests, intentions, propensities to exit employment. Profеssional sеlf-dеtеrminatiоn is a complex structural formation which is interrelated and connected with beliefs of moral and strong-willed personality’s traits, behaviors, knowledge about the professions, practical skills are formed in accordance with the requirements of society and opportunities of the educational process at school. High school prepares senior pupils for making profession choice by methods of educational work. All training elements are important: the system of general knowledge, moral, aesthetic and physical pupil’s education. There is a system of special measures which is designed to prepare senior pupils for professional careers. Professional self-determination in pedagogy is understood as a process of self-knowledge and objective assessment of a person's own individual psychological characteristics, abilities, capabilities, comparing their own professionally important qualities and capabilities with the requirements that are necessary to master a particular profession, which include the choice of career, the choice of university and place of work. In author’s opinion, the senior pupil who has determined himself of what he needs and what he wants, understands and knows their capabilities, aptitudes, abilities, has a life plan; ready to operate in the system of social relations.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1445
Розташовується у зібраннях:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Profesiine samovyznachennia starshoklasnykiv .pdf517,17 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.