Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1462
Назва: Визначення рівня сформованості операційного компонента прогностичних умінь майбутніх практичних психологів: констатувальний етап експерименту
Інші назви: The Determination of the Level of the Formation of Operational Component of the Predictive Abilities of Practical Psychologists: Reporting Stage of the Experiment
Автори: Наход, С. А.
Nakhod, S. A.
Ключові слова: прогностичні уміння
операційний компонент
процесуальний критерій
рівні сформованості критерію
показники сформованості
діагностичні методики
прогностична задача
багатоваріантність прогнозу
predictive abilities
operational component
processual criterion
levels of the formation
diagnostic methods
predictive object
multivariance of the prediction
Дата публікації: 2015
Бібліографічний опис: Наход, С. А. Визначення рівня сформованості операційного компонента прогностичних умінь майбутніх практичних психологів: констатувальний етап експерименту [Текст] / С. А. Наход // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 2 (46). – С. 365–373.
Короткий огляд (реферат): Стаття присвячена аналізу рівня сформованості операційного компонента прогностичних умінь майбутніх практичних психологів на констатувальному етапі експерименту. З’ясована структура операційного компоненту прогностичних умінь та критерій його сформованості. Описано якості та вміння студентів, що мають високий, середній та низький рівень критерію. У статті встановлено, що загальний рівень сформованості операційного компоненту прогностичних умінь майбутніх практичних психологів має значну частку показників низького рівня як в експериментальній, так і в контрольній групах студентів. Це потребує внесення відповідних корективіву навчальний процес студентів для змінення перерозподілу його значень в бік збільшення високого та середнього рівнів за допомогою впровадження в навчальний процес технології формування прогностичних умінь практичних психологів засобами інтерактивних технологій.
Article is devoted to the analysis of the level of the formation of operational component of the predictive abilities of the future practical psychologists on the reporting stage of the experiment. It is established that operational component includes the complex of abilities, which create the basic of predictive activity, to say exactly: retrospective, reconstructive, the ability to see the prospect, the ability to plan and create the practical recommendations due to the keeping the updating taking to the account the determined prediction. The processual criterion, which characterizes the level of the formation of the operational component and which is determined by the consciousness – self-consistency, sequence of accomplishment of actions; quality of accomplishment – reliance on the scientific and psychological knowledge, was highlighted. The qualities and abilities of the students who have advanced, intermediate and pre-intermediate level of the above criterion are shown. The diagnostics of the level of the formation of the operational component was being made by methods «The multivariance of the prediction of the development of the situation (behavior)», that consists of the complex of tasks, which are directed at the prediction of the development of the problem situation (behavior); methods «The predictive object» of L. Regush in the author’s adaptation, which allows to estimate the accomplishment of the objects by students in accordance with such indexes as: the level of verbal generalization of the consequences; justification, perspective, logic of the construction, the realization of the probability character of the determined consequences; the realization of the stages of the prognostic process in time of the definition of the cause-and-effect relations; the level of the verbal generalization of the reasons, fullness, the incorporeity of the cause-and-effect relations; the realization of the plan’s goals, the fullness of the planning operations; the breadth, variety of the associative field; the flexibility of imagination; the breadth of the search, measurement of the demands in case of advancement; the flexibility and the justification of the supposals. It is determined that the common level of the formation of the operational component of the predictive abilities of the future psychologists is situated at the low level both in the experimental and in control groups of students. It demands relevant correction in the studying process of the students to change the redistribution of its meanings to the side of increase the advanced and intermediate level by means of introduction into the studying process the technologies of the formation of the predictive abilities of the practical psychologists by means of interactive technologies.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1462
Розташовується у зібраннях:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Vyznachennia rivnia sformovanosti .pdf544,59 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.