Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1507
Назва: Інноваційні підходи до формування творчого потенціалу особистості в умовах соціокультурного середовища гірської школи
Інші назви: Innovative Approaches to the Formation of the Creative Potential of the Individual in the Conditions of Social and Cultural Environment of School for Miners
Автори: Червінська, І. Б.
Chervinska, I. B.
Ключові слова: творчість
творчий потенціал
соціокультурне середовище
освітній простір
гірська школа
розвиток особистості
здібності
creativity
creative potential
socio-cultural environment
educational space
School for Mines
personal development
ability
Дата публікації: 2015
Бібліографічний опис: Червінська, І. Б. Інноваційні підходи до формування творчого потенціалу особистості в умовах соціокультурного середовища гірської школи [Текст] / І. Б. Червінська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 3 (47). – С. 303–314.
Короткий огляд (реферат): Метою статті є відображення на основі вивчення специфіки гірського ландшафтно-кліматичного й соціокультурного середовища інноваційних підходів до формування творчого потенціалу особистості в умовах освітнього простору гірської школи. Теоретико-методологічну основу дослідження складають концептуальні ідеї психолого-педагогічних досліджень проблеми творчості, творчої особистості, розвитку творчого потенціалу, актуальні дослідження здібностей та творчої обдарованості; методи активізації творчої діяльності. Відповідно до мети дослідження були поставлені такі завдання: здійснити теоретичний аналіз наукових підходів до вивчення феномену творчості, визначити структурні компоненти творчого потенціалу особистості та умови його розкриття.
The purpose of this paper is a reflection on the basis of studying the specificity of mountain landscape-climatic and socio-cultural environment of innovative approaches to the formation of the creative potential of the individual in the conditions of the educational environment of school for miners. Theoretical and methodological basis of research constitute the conceptual ideas of psychological and educational research of the problem of creativity, a creative personality, the development of creative potential; the current research abilities and creative gifts; the methods of activation of creative activity. For the purposes of the study the following objectives are: to carry out theoretical analysis of the scientific approaches to the study of the phenomenon of creativity, to determine the structural components of the creative potential of the person and the conditions for its disclosure. The successful management of creative activity of the students is possible by creation favorable conditions for it: meaningful creative activity; creative development of socio-cultural environment; orientation of the whole system of educational work in schools for creative development of a student’s personality. The notion «creativity» means a set of individual skills required for creative work. The creative potential is an integral quality of a person, its essential core strength as expressing the activity of the individual in the process of self-realization. The significant role in the development of creative potential is played by the external factors. During the research the experimental work has been conducted by the mechanisms of the development of social and cultural environment: content (management and motivational) and technological (methods of socio-cultural environment and innovative technology training and education of schoolchildren). However, the creative force and its development is the core of its internal factors. The source of the creative activity of the individual living in high altitude is information and energy exchange with the environment, performed by various human potentials. To clarify the effective growth of creative potential is to disclose specifics of the process of socio-cultural learning environment of the school. The wide range of socio-cultural and educational content is characterized by a family and the artistic traditions of the inhabitants of the Carpathians.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1507
Розташовується у зібраннях:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Innovatsiini pidkhody do .pdf543,32 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.