Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1514
Назва: Етноестетика мови української родини
Інші назви: Ethno Aesthetics of Language of Ukrainian Family
Автори: Семеног, Олена Миколаївна
Semenoh, Olena Mykolaivna
Ключові слова: родина
родинні виховні традиції
етноестетика
батько
мати
дитина
дід
баба
цінності особистості
family
family educational traditions
ethno aesthetics
father
mother
child
grandfather
grandmother
values of personality
Дата публікації: 2015
Бібліографічний опис: Семеног, О. Етноестетика мови української родини [Текст] / О. Семеног // Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. пр. / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, ПНПУ ім. В. Г. Короленка. – 2015. – Вип. 12. – С. 48–57.
Короткий огляд (реферат): У статті крізь призму педагогічної аксіології окреслюється семантико-функціональне наповнення назв спорідненості, зокрема лексем «батьки», «батько», «мати», «діти», «дідусь», «бабуся». Доводиться, що знання етноестетичного, етнопсихологічного, виховного наповнення назв спорідненості дозволяє увиразнити родинні міжпоколінні традиції, серед яких – традиції культу і честі роду, родинної злагоди, етикету стосунків між членами родини. Етноестетику назв спорідненості важливо розглядати у взаємопов’язаному ланцюгу «родина – родинні виховні традиції – рідний край - держава». Осмислення, засвоєння, зберігання і розвиток філософсько-психологічної мудрості родинних виховних традицій українського та інших народів є важливим засобом зміцнення національної свідомості, утвердження норм і цінностей родини та держави загалом.
In the article through the prism of pedagogical acsiology, semantic-functional filling of the names of cognation, in particular lexemes «parents», «father», «mother», «children», «grandfather», «grandmother» is outlined. It is certain that knowledge of ethno aesthetic, ethno psychological, educational filling of the names of cognation allows to underline family traditions among which – traditions of cult and dignity of family, family consent, etiquette of relations between family members. It is important to examine ethno aesthetics of the interrelated names in a chain of «family – family educational tradition – the native land – the state». Comprehension, mastering, storage and development, philosophical-psychological wisdom of family educational traditions of Ukrainian and other peoples are the important means of strengthening of national consciousness, claim of norms and values of family and state, on the whole. The special role of ethno aeshtetics of language of family is played in time of globalization processes, intensive cross cultural communication, heavy wa, on the east of Ukraine, in time of heroism of our warriors and disappointment in common to all mankind values; cognition that it assists development of humanity, breeding of the Ukrainian people. Rational combination of interests of modern society and accessible to the child of folk family experience enables to educate highly moral society. In this context it is important to consider the valued priorities of folk child studies that always plays a considerable role in development of individuality and originality of young personality.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1514
Розташовується у зібраннях:Статті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
eepd_2015_12_7.pdf134,69 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.