Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1558
Назва: Система забезпечення якості навчання іноземних мов у технічних університетах Польщі
Інші назви: The System of Foreign Languages Training Quality Assurance at Polish Technical Universities
Автори: Шеверун, Н. В.
Sheverun, N. V.
Ключові слова: Європейський освітні простір
вища освіта
якість освіти
стандарти освіти
академічне середовище
освітні пропозиції
навчання іноземних мов
технічні університети
Польща
European educational space
higher education
quality of education
standards of education
academic environment
educational proposals
foreign languages training
technical universities
Poland
Дата публікації: 2015
Бібліографічний опис: Шеверун, Н. В. Система забезпечення якості навчання іноземних мов у технічних університетах Польщі [Текст] / Н. В. Шеверун // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 4 (48). – С. 151–158.
Короткий огляд (реферат): Мета статті полягає в розкритті особливостей забезпечення якості навчання іноземних мов у технічних університетах на прикладі Польщі. Основні методи дослідження передбачали аналіз джерел, а також матеріалів дослідження з наступним синтезом його результатів у цілісну систему поглядів на якість навчання іноземних мов у польських технічних університетах. Результатами дослідження стало виявлення особливостей функціонування системи забезпечення якості іншомовної підготовки студентів у технічних університетах Польщі. Практичне значення дослідження полягає у можливості використання позитивного польського досвіду у вітчизняних вищих навчальних закладах. Перспективами подальших наукових розвідок є розроблення рекомендацій стосовно покращення якості навчання іноземних мов у технічних університетах України з урахуванням досвіду європейських країн.
The aim of the article consists of opening of foreign languages quality assurance features providing in technical universities on the example of Poland. The basic methods of research are envisaged the analysis of sources, as well as materials research with the following synthesis of these results in the integral system of looks on foreign languages quality assurance in Polish technical universities. The exposure of the system of foreign languages quality assurance features providing in Polish technical universities has become the research results. It is determined that the system of foreign languages quality assurance in Polish technical universities is integrally constrained and consonant with the system of education quality providing in university and is based on four programs: the program of educational process perfection; the program of students support; the program of professors, tutors and administration of foreign languages department personnel providing their evaluation and perfection; the program of foreign languages department activity in an academic environment advertisement. It is investigated that the introduction, correct application and control of the system of foreign languages quality assurance functioning in the department of foreign languages provides permanent perfection of didactics process quality; organization of modern suggestion of foreign languages courses, actuality of the language courses programs adjusted to the requirements of labour-market, support of didactics innovations, permanent students support during the process of foreign languages training and high level of students satisfaction from an educational process; providing of high level of functioning in the conditions of education globalization, students and academic staff mobility; conduct of transparent skilled politics and advertisement of «kind studies»; pro-quality positions forming in higher educational environment and construction of quality culture that consists of the continuous aspiring to the quality of responsibility improvement, actions concordance, general decision-making. The indexes of quality culture are also aspirations of educational activity on students’ necessities, authentication of the workers with a working place, an incentive, but not dictatorial role of leading personnel, openness on an external evaluation, strengthening of perfecting initiatives. The practical value of research consists of possibility of implementing positive Polish experience in native higher educational establishments. The prospects of further scientific researches are the development of recommendations in relation to foreign languages quality assurance providing in the technical universities of Ukraine taking into account the experience of European countries.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1558
Розташовується у зібраннях:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Systema zabezpechennia yakosti .pdf528,46 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.