Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/1595
Title: Вивчення зарубіжного досвіду викладання основ нанотехноологій
Other Titles: The Study of Foreign Experience Teaching of Nanotehnoolohiy
Authors: Ткаченко, Юлія Анатоліївна
Tkachenko, Yuliia Anatoliivna
Мороз, Іван Олексійович
Moroz, Ivan Oleksiiovych
Keywords: нанотехнології
вчителі фізики
професійні компетенції
nanotechnology
physics teachers
professional competence
Issue Date: 2016
Publisher: СумДПУ ім. А. С. Макаренка
Citation: Ткаченко, Ю. А. Вивчення зарубіжного досвіду викладання основ нанотехнологій [Текст] / Ю. А. Ткаченко, І. О. Мороз // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, м. Суми, 13-14 квітня 2016 р. / за ред. О. М. Завражної – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – С. 53–58.
Abstract: У статті проаналізовано досвід зарубіжних країн по підготовці вчителів до викладання нанотехнологій в школі, за підсумками якого виділено спеціальні професійні компетенції, значущі для діяльності педагога в області основ нанотехнологій. Наведено основні складові змісту методичної підготовки вчителів у галузі нанотехнологій.
The article analyzes the experience of foreign countries in preparing teachers to teach in the school of nanotechnology, which resulted in a dedicated professional competence of the teacher significant for bases in nanotechnology. The basic components of methodical preparation of teachers in the field of nanotechnology.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1595
Appears in Collections:Наукові виданняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.