Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1612
Назва: Роль освітніх інновацій у процесі вивчення іноземних мов у вищій школі
Інші назви: The Role of Educational Innovations in Process of Learning Foreign Languages in High School
Автори: Безлюдна, Віта Валеріївна
Bezliudna, Vita Valeriivna
Безлюдний, Р. О.
Bezliudnyi, R. O.
Ключові слова: освітні інновації
іноземна мова
знання
уміння
навички
інтерактивні технології
інформаційно-комунікаційні та Web-технології
educational innovations
foreign language
knowledge
skills
interactive technologies
informative-communicative technologies
web-technologies
Дата публікації: 2015
Бібліографічний опис: Безлюдна, В. В. Роль освітніх інновацій у процесі вивчення іноземних мов у вищій школі [Текст] / В. В. Безлюдна, Р. О. Безлюдний // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 4 (48). – С. 293–299.
Короткий огляд (реферат): У статті з’ясовано роль освітніх інновацій у процесі вивчення іноземних мов у вищій школі. У дослідженні використовувалися теоретичні методи (системно-аналітичний, термінологічний аналіз педагогічної наукової літератури, вивчення й узагальнення педагогічного досвіду) для узагальнення наукових підходів і розробок вітчизняних та зарубіжних учених. Результати дослідження можуть бути використані у викладанні навчальних курсів: «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Ділова іноземна мова», «Практика усного та писемного мовлення (іноземна мова)». Визначено, що інтерактивні, інформаційно-комунікаційні та Web-технології відіграють важливу роль у розширенні та вдосконаленні іншомовних знань студентів; формуванні комунікативних умінь і навичок. Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у створенні особистісно-орієнтованих інноваційних технологій, які б розкривали індивідуальні здібності студента.
The role of educational innovations in learning process of foreign languages at higher school is found out in the article. Such theoretical methods as systemically-analytical, terminological analysis of pedagogical scientific literature, synthesis of pedagogical experience have been used in the research in order to study different scientific approaches and development. Usage of innovative technologies in educational process makes the quality of a student education better. To the authors mind, the most effective and productive, among educational innovations, which promote learning process of foreign languages, are: interactive technologies, informative-communication technologies and web-technologies. Interactive technologies which are characterized by organization of active study model, allow saving classroom time, update activization of searching by the students new knowledge, stimulating the teachers to search new forms, methods of organization educational process at educational establishments. Informative communicative technologies (ICT) have a number of advantages in the learning process of foreign languages. ICT is a motivate means which makes the process of learning more interesting and fascinating, offers a wide range of multimedia means which allow to diversify educational process (for example, to use texts, charts, video, separately or combined, applying Power Point or an interactive board), gives an opportunity of intensive independent study. Web-technologies allow realizing the didactic principle of presentation at the expense of the wide application of multimedia – static and the dynamic (animated) graphics, video, sound. Technology of hypertext is one of the components of web technology which creates conditions for study to use different services of the Internet. The results of the research can be used in teaching such training courses as «Foreign language», «Foreign Language for Specific Purposes», «Business Foreign Language», «Practice of Oral and Written Speech (foreign languages)». It is determined that interactive, informative communication and web-technologies play an important role in expansion and improvement of foreign-language knowledge of the students and form students communicative skills. The prospects of the subsequent research consist in creation of the personal focused innovative technologies which would open individual abilities of the student.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1612
Розташовується у зібраннях:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Rol osvitnikh innovatsii.pdf536,22 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.