Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1663
Назва: Компетентнісна складова у професійній підготовці фахівців дошкільної освіти
Інші назви: The Competence Component in Professional Training of Pre-School Education Specialists
Автори: Гиря, Олексій Олексійович
Hyria, Oleksii Oleksiiovych
Ключові слова: компетентність
організаційно-управлінська компетентність
освітня компетентність
науково-дослідна компетентність
компетентнісний підхід
компетентнісна модель фахівця дошкільного профілю
компетентнісна професійна підготовка
професійна спрямованість освіти
competence
organizational-administrative competence
educational competence
scientific-research competence
competency-building approach
competence-based model of the pre-school education specialist
competence-based professional training
professional direction of education
Дата публікації: 2015
Бібліографічний опис: Гиря, О. О. Компетентнісна складова у професійній підготовці фахівців дошкільної освіти [Текст] / О. О. Гиря // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 5 (49). – С. 203–211.
Короткий огляд (реферат): Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні необхідності використання компетентнісно орієнтованої моделі у процесі підготовки фахівців дошкільної освіти. Запропонована модель побудована на основі теоретичного аналізу наукових праць із проблем дошкільної освіти з використанням методів педагогічного проектування та моделювання. Вона враховує специфіку професійної діяльності педагога ДНЗ і має практичне спрямування. Значення дослідження полягає в тому, що запропонована модель може бути використана у практиці підготовки фахівців дошкільної освіти. Перспективними вважаємо подальші дослідження щодо підготовки керівника дошкільного навчального закладу на основі компетентнісного походу.
The purpose of this article consists in the theoretical substantiation of the need of using the competency-oriented model in the process of training specialists of pre-school education. The proposed model is built on the basis of the theoretical analysis of scientific works according to the problems of pre-school education with the use of methods of pedagogical projection and simulation, and also interrogation of students and workers of pre-school establishments. The article defines the current state and problems of the system of higher education regarding to the training of specialists of pre-school profile. The attention is focused at the main directions of improvement of professional training of future teachers in the conditions of implementation of competence-based approach and the Bologna Declaration. The structure of the activity of the teacher of pre-school profile, which corresponds to the special features of its activity taking into account modern challenges, is proposed. The competence model of a future specialist of pre-school education is proposed on the basis of the structure of activity and qualification characteristics. The competence model is built taking into account the specific character of the professional activity of the specialist of pre-school education and contains the enumeration of the special pedagogical competences, which are necessary for the successful realization of their professional activity under the conditions of the pre-school education: organizational-administrative, educational and scientific-research. The model reflects the specifics of activity of pre-school education specialist, causes the creation of favorable conditions for the safe and creative work of preschool education specialists, which are focused at children’s health, their education and development in accordance with the requirements of modern society. The practical value of investigation lies in the fact that proposed model can be used in the practice of training pre-school education specialists. Further investigations on the basis of competency-building approach will be considered prospective for the training of directors of pre-school education establishments.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1663
Розташовується у зібраннях:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Kompetentnisna skladova u.pdf539,77 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.