Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/1708
Title: Розширення можливостей конспекту засобами сучасних інформаційних технологій
Other Titles: Extending Outline the Means of Modern Information Technologies
Authors: Каленик, Михайло Вікторович
Kalenyk, Mykhailo Viktorovych
Keywords: мультимедія
конспект
структурні елементи
компонент
навчальний матеріал
інформаційні технології
інтегративна модель
навчальний процес
анімація
моделювання
compendium
component
structural element
multimedia
animation
interactiveness
computer design
competence
information technologies
Issue Date: 2011
Citation: Каленик, М. В. Розширення можливостей конспекту засобами сучасних інформаційних технологій [Текст] / М. В. Каленик // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського держ. педагогічного університету. Серія педагогічна : Дидактика фізики і підручники фізики (астрономії) в умовах формування європейського простору вищої освіти. – Кам’нець-Подільський : К-ПДПУ, 2011. – Вип. 17. – С. 212–214.
Abstract: У статті мова йде про створення інтерактивних мультимедійних конспектів та методику їх використання під час викладання фізики в школі на різних етапах уроку, при самостійній підготовці учнів та інших видах навчальної діяльності, засобами сучасних інформаційних та мультимедійних технологій.
In the article it is about creating interactive multimedia lecture notes and methods of their use in teaching physics at school at different stages of the lesson, the students self-training and other types of training activities by means of modern information technology and multimedia.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1708
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stattja_Kalenik.pdf645,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.