Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1839
Title: Регіональні відмінності релігійної активності у Сумській області
Other Titles: The Regional Differences of Religious Activity in Sumy Region
Authors: Демченко, Яна Анатоліївна
Demchenko, Yana Anatoliivna
Корнус, Олеся Григорівна
Kornus, Olesia Hryhorivna
Keywords: географія
geography
конфесія
confession
релігійні організації
religious organizations
релігійні громади
religious communities
Сумська область
Sumy region
Issue Date: 2017
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Демченко, Я. А. Регіональні відмінності релігійної активності у Сумській області [Текст] / Я. А. Демченко, О. Г. Корнус // Наукові записки СумДПУ імені А. С. Макаренка. Географічні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство ; редкол.: Б. М. Нешатаєв (гол. ред.), А. О. Корнус, С. І. Сюткин та ін.. – Суми, 2017. – Вип. 8. – С. 123–127.
Abstract: У статті досліджено особливості територіальної організації релігійної сфери у Сумській області. Проаналізовано конфесійну приналежність релігійних організацій. Визначено рівень забезпеченості населення релігійними організаціями у розрізі адміністративних районів. Розраховано доступність релігійних послуг для населення. Виділено групи районів за інтенсивністю релігійного життя. Обраховано рівень дисперсності релігійних організацій. Виділено групи адміністративних районів за релігійністю населення
The article explores the peculiarities of the territorial organization of the religious sphere in the Sumy region. It was analyzed the confessional belonging of religious organizations. Has been determined the level of provision of the population by the religious organizations of administrative districts. It was calculated the availability of religious services for the population. The groups of administrative districts of Sumy region of the intensity of religious life were highlighted. It was calculated the level of dispersion of religious organizations. Were highlighted the groups of administrative districts by the religiosity of the population.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1839
ISSN: 2314-8800
Appears in Collections:Наукові записки Сумського державного педагогічного університету. Географічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Demchenko_Kornus.pdfОсновна стаття534,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.