Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1850
Назва: Якісна оцінка змін в природних комплексах України, спричинених водними меліораціями
Інші назви: Qualitative Assessment of Changes in Natural Complexes of Ukraine Caused by Water Reclamation
Автори: Слюта, Володимир Борисович
Slyuta, Volodymyr Borysovych
Алекса, Єлизавета Вікторівна
Aleksa, Yelyzaveta Viktorivna
Ключові слова: меліоративні системи
melioration systems
зміни у природних системах
changes in natural systems
екзогенні процеси
exogenous processes
зміни флори і фауни
changes in flora and fauna
гідрогеолого-меліоративні умови
hydrogeology and melioration conditions
підйом ґрунтових вод
rising of groundwater
водний баланс
water balance
Дата публікації: 2017
Видавництво: СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства
Бібліографічний опис: Слюта, В. Б. Якісна оцінка змін в природних комплексах України, спричинених водними меліораціями [Текст] / В. Б. Слюта, Є. В. Алекса // Наукові записки СумДПУ імені А. С. Макаренка. Географічні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство ; редкол.: Б.М. Нешатаєв (гол. ред.), А. О. Корнус, С. І. Сюткин та ін.. – Суми, 2017. – Вип. 8. – С. 39–45.
Короткий огляд (реферат): Розглянуто зміни окремих компонентів природних комплексах під впливом водних меліорацій в природних зонах України: Поліссі, Лісостепу та Степу. Звертається увага на масштабність ведення меліоративних робіт, географічне розташування найбільших іригаційних систем, їх приуроченість до територій що мають різний гіпсометричний рівень. Крім впливу систем на навколишнє середовище вказується їх роль та значення в народному господарстві, в забезпеченні населення продукцією сільськогосподарського виробництва. Головна увага приділена змінам у прояві та перебігу водної ерозії, рівня залягання ґрунтових вод, розвитку процесів затоплення і підтоплення прилеглої території, впливу великих водосховищ на деякі кліматичні характеристики, зокрема перерозподіл випадання опадів по сезонах. Також розглянуто зміни у видовому складі органічного світу.
The changes in the single components of natural complexes under the influence of water melioration in the natural areas of Ukraine (Polissya (forest area), forest-steppe and steppe) were considered. Attention was drawn to the scale of conducting melioration works, to the geographical location of the largest irrigation systems, to their confinedness to the areas with different hypsometric level. Besides the fact that the systems influence the environment, their role and importance in the national economy, in the providing the population with agricultural products were indicated. The main attention was paid to the changes in symptoms and flow of water erosion, occurrence of groundwater, development of flooding and subsoil waterlogging processes of the surrounding areas, to the impact of large reservoirs on some climate characteristics, including redistribution of rainfall by seasons. Also, the changes in the species composition of the organic world were considered.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1850
ISSN: 2413-8800
Розташовується у зібраннях:Наукові записки Сумського державного педагогічного університету. Географічні науки

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Slyuta_Aleksa.pdfОсновна стаття325,85 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.