Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1879
Назва: Система професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури (в умовах педагогічного університету)
Інші назви: The System of Professional Training of Future Teachers of Ukrainian Language and Lierature (in Pedagogical University)
Автори: Семеног, Олена Миколаївна
Semenoh, Olena Mykolaivna
Ключові слова: система професійної підготовки
професійна компетентність учителя української мови і літератури
культуромовна особистість
навчально-пізнавальна діяльність
науково-дослідна діяльність
навчально-пошукова практика
педагогічна практика
system of professional training
professional competence Ukrainian language and literature teacher
educational process
teaching and cognitive activity
scientific and research
activity
scientist
pedagogical and educational practice
Дата публікації: 15-лют-2006
Бібліографічний опис: Семеног О. М. Система професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури (в умовах педагогічного університету) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Семеног Олена Миколаївна. – Київ, 2006. – 33 с.
Короткий огляд (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – "Теорія і методика професійної освіти". – Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Київ, 2005. У дисертації вперше на основі врахування результатів ретроспективного та зіставного аналізів національного і зарубіжного освітнього досвіду розроблено навчально-методичну систему професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури, побудовану з урахуванням компетентнісно-орієнтованого підходу. Визначено основні напрями розвитку цієї системи у структурі вищої педагогічної освіти, яка характеризується наявністю етнокультурознавчих елементів та інформаційних технологій, обґрунтовано умови поєднання навчально-пізнавальної, науково-дослідної, практичної діяльності з метою формування професійно компетентного вчителя-словесника як дослідника і культуромовної особистості. Практична цінність одержаних результатів дослідження полягає в розробці змісту, форм, методів організації навчально-пізнавальної, науково-дослідної діяльності, навчально-пошукових і педагогічної практик на філологічному факультеті педагогічного університету. Авторські навчальні програми і навчальні посібники, у т.ч. на електронних носіях, для викладачів і студентів упроваджено в навчальний процес вищих педагогічних навчальних закладів України.
The dissertation is presented to obtain the degree of the Doctor of Pedagogical Sciences, speciality 13.00.04. – "The Theory and methodology of professional education". – The Institute of Pedagogy and Psychology of Professional Education of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2005. The dissertation focuses on the problems of professional training of future Ukrainian language and literature teachers. The teaching and methodical system of professional training of future Ukrainian language and literature teachers aimed at the formation of their professional competence and personal readiness is presented. It is developed on the results of retrospective and comparative analyses of national and foreign educational experience. In presented thesis optimal ways of the development of this system in the structure of higher pedagogical education are given. The structure comprises ethnoculturological elements and information technologies. Optimal ways of combination of teaching and cognitive, scientific and research, and practical activity for the sake of successful training of a teacher as a scientist and cultural language person are substantiated. The practical value of the received results of this scientific research lies in working out of the contents, forms and methods of teaching and cognitive, scientific and research activities, and pedagogical and educational practices in the teaching training universities. The educational programs and educational manuals for the teachers and students created by the author are introduced in the educational process of higher pedagogical institutions of Ukraine. Key words: system of professional training, professional competence Ukrainian language and literature teacher, educational process, teaching and cognitive activity, scientific and research, activity, scientist, pedagogical and educational practice.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1879
Розташовується у зібраннях:Наукові видання

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
aref_dok_semenoh.pdf672,58 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.