Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1888
Назва: Організаційно-педагогічні засади діяльності хіміко-біологічних відділень Малої академії наук України (60-ті роки ХХ – початок ХХІ століття)
Інші назви: Organizational and Pedagogical Foundations of the Activity of Chemical and Biological Departments of Minor Academy of Sciences of Ukraine (60-s of the XX at the beginning of the XXI century)
Автори: Сьома, Світлана Олексіївна
Soma, Svitlana Oleksiivna
Ключові слова: Мала академія наук України
хіміко-біологічне відділення
організаційно-педагогічні засади
науковий гурток
наукова секція
наукове товариство учнів
Minor Academy of Sciences of Ukraine
chemical and biological department
organizational and pedagogical foundations
research activity team
research activity section
student’s research society
Дата публікації: 2016
Видавництво: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Бібліографічний опис: Сьома, С. О. Організаційно-педагогічні засади діяльності хіміко-біологічних відділень Малої академії наук України (60-ті роки XX – початок XXI століття) [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / С. О. Сьома ; МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2016. – 20 с.
Короткий огляд (реферат): Дисертацію присвячено з’ясуванню теоретичних, організаційних, змістово-процесуальних засад діяльності хіміко-біологічних відділень Малої академії наук України у 60-ті роки ХХ ст. – на початку ХХІ ст. Схарактеризовано історіографію проблеми дослідження, уточнено її поняттєво-термінологічний апарат. Виокремлено чинники (економічні й соціально-політичні) та етапи розвитку діяльності хіміко-біологічних відділень МАН України в досліджуваний період (організаційний (1939 – 1963 рр.); інституційного оформлення (1963 – 1983 рр.); мережний (1983 – 2010 рр.); інноваційний (2010 – 2015 рр.)). Конкретизовано організаційні й обґрунтовано змістово-процесуальні засади діяльності хіміко-біологічних відділень МАН України в досліджуваний період. Визначено напрями й перспективи інноваційного розвитку хіміко-біологічних відділень МАН України у національному та міжнародному контекстах.
The thesis reveals theoretical, organizational, content-procedural foundations of the activity of chemical and biological departments of Minor Academy of Sciences of Ukraine in the 60-s of the XX – at the beginning of the XXI century. The historiography of the research problem is characterized, its terminological apparatus is specified. The factors (economic and socio-political) and stages of development of the activity of chemical and biological departments of the MAS of Ukraine in the investigated period (organizational (1939 – 1963); institutional (1963 – 1983); network (1983 – 2010); innovative (2010 – 2015) are outlined. Organizational and content-procedural foundations of the activity of chemical and biological departments of MAS of Ukraine in the investigated period are revealed. The directions and perspectives of innovative development of chemical and biological departments of MAS of Ukraine are determined.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1888
Розташовується у зібраннях:Автореферати дисертацій

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Soma Svitlana Oleksiivna.pdf663,18 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.