Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1914
Назва: Ідеї реформаторської педагогіки в дослідженнях українських освітніх діячів 20-х – початку 30-х років ХХ століття
Інші назви: The Ideas of the Reformatory Pedagogics in the Researches of Ukrainian Educationalists of the 20th – Early 30th of the XX Century
Автори: Осьмук, Наталія Григорівна
Osmuk, Nataliia Hryhorivna
Ключові слова: ідея
реформаторська педагогіка
освітній діяч
системний феномен
педагогічна течія
періодизація
професійна підготовка вчителів
idea
reformation pedagogy
systemic phenomenon
pedagogical course
periodization
professional training of teachers
educationalist
Дата публікації: 2011
Видавництво: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Бібліографічний опис: Осьмук, Н. Г. Ідеї реформаторської педагогіки в дослідженнях українських освітніх діячів 20-х – початку 30-х років XX століття [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Н. Г. Осьмук ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 20 с.
Короткий огляд (реферат): Дисертацію присвячено з’ясуванню теоретичних і практичних аспектів дослідження ідей реформаторської педагогіки українськими освітніми діячами 20-х – початку 30-х років ХХ ст. У роботі виявлено сутність реформаторської педагогіки як системного феномену; визначено етапи вивчення ідей реформаторської педагогіки у вітчизняній педагогічній науці; виокремлено педагогічні та позапедагогічні чинники, що зумовлювали звернення до зарубіжного досвіду. Встановлено, що ідеї, які стали предметом дослідження українських освітніх діячів, презентували всі провідні течії реформаторської педагогіки, спонукали до створення оригінальних концепцій, принципово нових течій (педагогіка колективу, санітарна педагогіка, національного виховання). З’ясовано, що організаційне забезпечення дослідження теорії й практики реформаторської педагогіки розгорталося за державної підтримки й набувало ознак напряму освітньої політики Народного комісаріату освіти УСРР. Доведено, що ідеї реформаторської педагогіки виступили підґрунтям для оновлення цільової, змістової та організаційно-методичної складових загальнопедагогічної і методичної підготовки українського радянського вчительства.
The dissertation focuses on studying theoretical and practical aspects of research of reformation pedagogy ideas conducted by Ukrainian educationalists of the 20-ies and early 30-ies of the XX-th century. Research defines the essence of the reformation pedagogy as a systemic phenomenon; the stages of studying reformation pedagogy ideas in the national pedagogical science are determined on the basis of historical-genetic method; pedagogical and non-pedagogical factors that caused studying foreign experience are identified. It has been proved that the ideas which became the subject of Ukrainian educationalists’ research presented all the main trends of the reformation pedagogy, led to creating original concepts, fundamentally new courses (pedagogy of collective, sanitary pedagogy, national education). It has been found that the research of theory and practice of the reformation pedagogy was organizationally supported by the state and became the course of the educational policy of the Commissariat of Education. It has been proved that reformation pedagogy ideas became a basis for updating target, content and methodological components of general-pedagogical and methodological training of Ukrainian Soviet teachers.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1914
Розташовується у зібраннях:Автореферати дисертацій

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Osmuk Nataliia Hryhorivna.pdf645,96 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.