Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2673
Title: Інструментарій програми GeoGebra 5.0 та його використання при розв’язуванні задач стереометрії
Other Titles: GeoGebra 5.0 Tools and Their Use in Solving Solid Geometry Problems
Authors: Семеніхіна, Олена Володимирівна
Semenikhina, Olena Volodymyrivna
Друшляк, Марина Григорівна
Drushliak, Maryna Hryhorivna
Keywords: програма динамічної математики
використання комп’ютера при розв’язуванні задач стереометрії
інтерактивна геометрична система
GeoGebra 5.0
комп’ютерний інструмент
стереометрія
dynamic mathematics software
interactive geometry system
computer tool
solid geometry
use of computer in solving solid geometry problems
Issue Date: 2014
Citation: Семеніхіна, О. В. Інструментарій програми GeoGebra 5.0 та його використання при розв’язуванні задач стереометрії [Текст] / О. В. Семеніхіна, М. Г. Друшляк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Т. 44. – № 6. – C. 124–133.
Abstract: У статті проаналізовано комп’ютерні інструменти програми динамічної математики GeoGebra 5.0, які використовуються при розв’язуванні задач стереометрії. Наведено приклади стереометричних задач, які супроводжуються детальним розв’язанням та методичним коментарем і які доцільно розв’язувати за допомогою інтерактивної геометричної системи GeoGebra 5.0. Серед таких задач: задачі на використання допоміжного перерізу, задачі на розгортки, задачі на геометричне місце точок, задачі на геометричні перетворення простору. Акцентується увага на можливості створення авторських комп’ютерних інструментів у даному середовищі.
Computer tools of the dynamic mathematics software GeoGebra 5.0, which are used in the solution of solid geometry problems, are analyzed in the article. Examples of solid geometry problems, that are advisable to solve with the help of interactive geometry system GeoGebra 5.0, with detailed solution and methodological comment are presented. Among these problems there are problems that use an auxiliary section, problems on the polyhedron net, locus problems, problems on geometric transformations of the space. The focus is on the possibility of creation of copyright of computer tools in the environment.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2673
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.