Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2837
Title: Концепція формування готовності викладачів вищого медичного навчального закладу до організації навчального процесу іноземною мовою
Other Titles: Foreign Language Teaching and Learning Methodology for Medical University Teachers
Authors: Мерхелевич, Г. В.
Merkhelevych, H. V.
Keywords: принцип
концепція
іноземна мова
комунікативний бар’єр
оволодіння
навчання
викладання
дослідження
готовність
організація
навички
здібність
principle
conception
foreign language
communication barrier
language acquisition
language learning
language teaching
research
ability
organization
skills
Issue Date: 2013
Citation: Мерхелевич, Г. В. Концепція формування готовності викладачів вищого медичного навчального закладу до організації навчального процесу іноземною мовою [Текст] / Г. В. Мерхелевич // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 1 (27). – С. 233–239.
Abstract: У статті розглядається концепція формування готовності викладачів медичного ВНЗ до організації навчального процесу іноземною мовою. Розгляд даної проблеми відбувається на основі опису низки основних принципів, що входять до складу даної концепції. Дослідженню даних принципів передує аналіз основних наукових розвідок і публікацій вітчизняних та зарубіжних науковців, у яких започатковано розв’язання даної проблеми. Серед принципів, розглянутих у статті: принцип якості занурення викладачів-предметників у науково-популярні та літературні тексти зі спрощеною формою викладу; принцип актуалізації усвідомленої перспективи професійного розвитку засобами іншомовної культури; принцип необхідності та достатності умов неперервності практики використання іноземної мови викладачем медичного ВНЗ; принцип забезпечення особистісної й фахової зацікавленості викладача іноземної мови в її використанні як засобу задоволення власних непрофесійних інтересів; принцип дворівневості підготовки викладачів медичного ВНЗ до викладання предметів із медицини іноземною мовою.
The paper is concerned with core principles of foreign language teaching/learning methodology intended for getting Ukrainian medical university teachers being able to deliver their classes to students in a foreign language. Core target teaching and learning principles belonging to the ESL methodology in question are discussed. Consideration of the principles is preceded by review and analysis of foreign and Ukrainian pedagogists dealing with the problem. Among methodological approaches and techniques described are those of getting the learners adapted to L2-based reading of simplified fiction and non-fiction texts belonging to areas of their non-professional interests, as well as concepts of measuring the extent to which the foreign language is expected to be used by the learners in their everyday life outside the classroom to keep their language skills alive. A two-level language teaching/learning programme is discussed as part of the methodological apprach.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2837
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kontseptsiia formuvannia hotovnosti vykladachiv.pdf529,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.