Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2859
Title: Професійна культура майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу як педагогічна проблема
Other Titles: Professional Culture of Prospective School Manager as Pedagogical Problem
Authors: Пшенична, Любов Василівна
Pshenychna, Liubov Vasylivna
Keywords: магістерська підготовка
професійна культура
професійна компетентність
культура управління
стійка потреба у саморозвитку
творча самореалізація особистості керівника
компоненти психологічної готовності керівника
Master’s degree preparation
professional culture
professional competence
management culture
constant need in self-improvement
creative self-realization of manager’s personality
psychological components of manager’s readiness
Issue Date: 2013
Citation: Пшенична, Л. В. Професійна культура майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу як педагогічна проблема [Текст] / Л. В. Пшенична // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 1 (27). – С. 354–364.
Abstract: Статтю присвячено розкриттю основних напрямків підготовки магістрів як складової процесу формування професійної культури майбутнього керівника сучасного навчального закладу. Проаналізовано специфіку поняття «професійна культура майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу», його основні концептуально-теоретичні визначення та змістово-ціннісне наповнення. Автор доводить, що ефективне управління навчальним закладом можливе за умови отримання майбутнім керівником фундаментальних і професійних знань та ґрунтовного вивчення наукових підходів до управління школою.
The article reveals the main trends of Master’s degree preparation as professional culture of modern school prospective managers constituent. The specific term «professional culture of prospective school manager», its basic conceptual and theoretical definitions and valuable content. The author proves that effective management of educational establishments is possible on conditions of fundamental professional knowledge acquisition and profound study of scientific approaches to school management by the prospective managers of modern school.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2859
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Profesiina kultura maibutnoho kerivnyka.pdf521,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.