Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2998
Title: Соціальні аспекти теорії і практики планування сім’ї
Other Titles: Social Aspects, Theories and Practices of a Family Planning
Authors: Левченко, Людмила Степанівна
Levchenko, Liudmyla Stepanivna
Мурашковська, В. В.
Murashkovska, V. V.
Keywords: сім’я
планування сім’ї
внутрішньосімейний процес
державна політика
соціальна робота
family
family planning
state policy
social work
interior process in the family
Issue Date: 2013
Citation: Левченко, Л. С. Соціальні аспекти теорії і практики планування сім’ї [Текст] / Л. С. Левченко, В. В. Мурашковська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 3 (29). – С. 317–323.
Abstract: Автори статті аналізують соціальний, історичний і демографічний аспект проблеми планування сім’ї. Планування сім’ї представлено як напрям державної політики та внутрішньосімейний процес. Робиться висновок, що закритість приватного життя сім’ї для державного втручання повинна поєднуватися з розвиненою відповідальністю сім’ї за свої рішення і плани. Соціальна робота в сфері планування сім’ї повинна привести до відповідального ставлення батьків до виховання та утримання дитини, спільного обговорення та обопільної згоди в питаннях вибору часу народження дитини і засоби контролю дітородної функції.
The authors of this article analyse social, historical and demographic aspects of the problem of the family planning. The F. p. was represented as one of state polisy’s directions and interior process in the family. According to it personal life of the family for the state interference must be combined with developed responsibility of the family for it’s own decisions and plans. Social work in the family planning’s sphere must bring to responsible attitude of the parents to upbringing and allowance of a child, common discussion and common consent in questions about time of child birth and means of control of genital function.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2998
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sotsial'ni aspekty teoriyi i praktyky.pdf512,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.