Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3024
Title: Розвиток Європейської Асоціації Університетів: до історії питання
Other Titles: The Development of the European University Association: Historical Background
Authors: Дацко, Ольга Василівна
Datsko, Olha Vasylivna
Keywords: Європейська асоціація університетів
університетська спільнота
конфедерація
співпраця
колективна автономія
дослідницька політика
реструктуризація
вища освіта
European University Association
university community
confederation
cooperation
collective autonomy
research policy
restructuring
higher education
Issue Date: 2013
Citation: Дацко, О. В. Розвиток Європейської Асоціації Університетів: до історії питання [Текст] / О. В. Дацко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 4 (30). – С. 93–100.
Abstract: У статті проаналізовано історичні особливості розвитку Європейської асоціації університетів (EUA). З’ясовано, що передумовою виникнення EUA було зібрання ректорів європейських університетів, яке відбулося в 1955 р. у Кембриджі й призвело до утворення організації під назвою Конференція ректорів Європи (CRE). CRE відігравала важливу роль у формуванні та розвитку нових тенденцій в області європейської вищої освіти й дослідницької діяльності. Встановлено, що CRE уклала договір з Конфедерацією ректорських конференцій Європейського Союзу (Сonfederation of European Union Rectors’ Conferences), злиття яких призвело до утворення Європейської асоціації університетів. Автором підкреслено значення ролі СRE у створенні єдиного європейського простору вищої освіти.
In the article the development of the European University Association (EUA) in its historical context is analyzed. It is found out that premise of EUA creation was the meeting of the rectors of the European universities in Cambridge in 1955 which led to the foundation of the organization named the Conference of European Rectors (CRE). CRE played an important role in the development of new tendencies in the sphere of higher education and scientific work. The growing degree of collaboration between CRE and another organization known as the Confederation of European Union Rectors’ Conferences, both organizations merged into a single organization under the name the European University Association. The author stresses the role of CRE in the creation of the European higher education space.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3024
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozvytok Yevropeiskoi Asotsiatsii Universytetiv.pdf531,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.