Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3168
Title: Дидактична комп’ютерна гра – елемент методичної підготовки майбутніх вчителів початкових класів
Other Titles: Didactic Computer Game as an Element of the Future Primary School Teachers’ Methodical Training
Authors: Васько, Ольга Олександрівна
Vasko, Olha Oleksandrivna
Keywords: дидактична комп’ютерна гра
молодші школярі
майбутні вчителі початкових класів
методична підготовка
комп’ютеризація освіти
didactic computer game
younger schoolchildren
future primary school teachers
methodical training
educational computerization
Issue Date: 2017
Citation: Васько, О. О. Дидактична комп’ютерна гра – елемент методичної підготовки майбутніх вчителів початкових класів [Текст] / О. О. Васько // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017» : матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, березень 2017 р., м. Суми : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякина (Бєларусь), Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ імені А. С. Макаренка) ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 2. – С. 64–66.
Abstract: Розкрито сутність поняття «дидактична комп’ютерна гра» (вид ігрової діяльності, обмежений правилами і спрямований на досягнення навчальної мети, який характеризується взаємодією гравця і комп’ютера); визначено її особливості (активна і безпосередня участь дитини в розгортанні сюжету; мета носить подвійний характер: ігрова і навчальна); здійснено класифікацію (навчальні, тренувальні, контролюючі, розвивальні і комбіновані ігри).
The essence of notion «didactic computer game» (a kind of game activity limited by the rules and aimed at teaching goal achievement characterized by the player and computer interaction) is revealed; its peculiarities such as active and spontaneous participation of a child in plot development as well as double characteristics (playing and teaching) of an aim are defined; the game classification (teaching, training, controlling, developing and combined) is made.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3168
Appears in Collections:Наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези_ВаськоОО.docx21,81 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.