Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3173
Title: Розповсюдження ритміки Еміля Жак-Далькроза в міжнародному просторі вищої мистецької освіти
Authors: Ніколаї, Галина Юріївна
Nikolai, Halyna Yuriivna
Ключко, Вероніка Валеріївна
Kliuchko, Veronika Valeriivna
Keywords: ритміка
інститут Е. Жак-Далькроза в Женеві
міжнародний простір мистецької освіти
музично-ритмічна підготовка хореографів
тенденції розвитку
Issue Date: 2017
Citation: Ніколаї, Г. Ю. Розповсюдження ритміки Еміля Жак-Далькроза в міжнародному просторі вищої мистецької освіти [Текст] / Г. Ю. Ніколаї, В. В. Ключко // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої та Г. Ю. Ніколаї. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – Розд. ІІ : Регіональний контекст інноваційного розвитку вищої освіти. – С. 202–218.
Abstract: Дослідження присвячено висвітленню проблеми поширення ритміки Е. ЖакДалькроза в міжнародному освітньому просторі. На основі порівняльно-зіставного аналізу показано, що ритміка впроваджена у мистецьку освіту розвинених країн і функціонує на всіх її щаблях – від дитячих садків до університетів третього віку. Схарактеризовано діяльність Інституту Жак-Далькроза та Вищої школі музики в Женеві; розкрито особливості підготовки бакалаврів мистецтв у сфері музики та руху і магістрів мистецтв у сфері музичної педагогіки, що спеціалізуються на ритміці Далькроза, зокрема музично-рухової підготовки хореографів. Презентовано провідні тенденції розповсюдження ритміки Далькроза в міжнародному просторі мистецької освіти та можливості її адаптації в Україні.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3173
Appears in Collections:Наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ніколаї Г. Ю. Розповсюдження ритміки Еміля.pdf817,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.