Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3234
Title: Інтеграція університету в національну інноваційну систему: світовий досвід та українські проблеми
Other Titles: University Integration into the National Innovation System: World Xperience and Domestic Problems
Authors: Сбруєва, Аліна Анатоліївна
Sbruieva, Alina Anatoliivna
Keywords: університет
university
національна інноваційна система
national innovation system
система
system
модель
model
конкурентноздатність
competitiveness
економіка знань
knowledge economy
управління
management
організаційна культура.
organizational culture
Issue Date: 2012
Publisher: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Citation: Сбруєва, А. А. Інтеграція університету в національну інноваційну систему: світовий досвід та українські проблеми [Текст] / А. А. Сбруєва // Порівняльно-педагогічні студії. ‒ Умань : Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2012. ‒ № 3 (13). ‒ С. 133‒141.
Abstract: У статті визначено чинники, що зумовлюють активізацію інноваційних функцій сучасного університету, зокрема його перетворення на складову національної інноваційної системи; схарактеризовано моделі залучення вишів до співпраці в рамках національних інноваційних систем; виокремлено функції університетів у інноваційних системах; з’ясовано проблеми трансформації місії українських університетів в умовах розвитку економіки знань та окреслено шляхи їх розв’язання.
The author defines the factors determining actitizing the modern university innovation system, their turning into the component of the national innovation system being the most important. Some models of the universities participation in national innovation system have been presented; the university functions in the innovative systems have been defined; the problems of the Ukrainian university mission transformation in the knowledge economy have been described; some ways of solving the problems have been suggested.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3234
ISSN: 2312-1904
Appears in Collections:Наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пор_пед_студії_2012_3.pdf392,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.