Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3700
Title: Двомовність у суспільному житті та освіті школярів Уельсу
Other Titles: Bilingualism in Social Life and Education in Wales
Authors: Нікольська, H. В.
Nikolska, N. V.
Keywords: двомовне навчання
перша мова
друга мова
роль двомовності у соціумі
Уельс
валлійсько мовні школи
bilingual education
first language
second language
bilingualism role in sociume
Wales
welshlanguage schools
Issue Date: 2012
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Нікольська, H. В. Двомовність у суспільному житті та освіті школярів Уельсу [Текст] / H. В. Нікольська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – №3 (21). – С. 84–94.
Abstract: У статті здійснено аналіз причин виникнення двомовного навчання на території Уельсу, особливостей розвитку цього педагогічного явища та опис основних типів двомовних шкіл. Особливу увагу приділено дослідженню ролі двомовності в соціумі Уельсу.
The article is devoted to the analysis of reasons bilingual studies beginning in Wales, the peculiarities of the development of this pedagogical phenomenon and different types of bilingual schools description. Special attention is paid to research bilingualism role in sociume in Wales.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3700
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nikolska___Dvomovnist u suspilnomu zhytti.pdf158,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.