Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3709
Title: Використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні дисципліни «Політологія»
Other Titles: The Use of Information and Communication Technologies in Political Science Teaching
Authors: Кузнєцова, О. В.
Kuznietsova, O. V.
Keywords: інформаційно-комунікаційні технології
викладання політології
навчальний процес
information and communication technologies
political science teaching
education process
Issue Date: 2012
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Кузнєцова, О. В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні дисципліни «Політологія» [Текст] / О. В. Кузнєцова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – №3 (21). – С. 229–239.
Abstract: У статті досліджено методи використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання політології. Доведено, що впровадження новітніх технологій активізує пізнавальну діяльність та підвищує мотивацію студентів технічних вищих навчальних закладів до вивчення дисциплін соціально- гуманітарного профілю.
The main goal of this article is to examine the methods of the information and communication technologies used in political science teaching. The author shows that the introduction of the latest technologies improves cognitive activity and increases the motivation of technical higher education school students to the studying of social and humanitarian disciplines.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3709
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuznietsova__Vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii.pdf173,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.