Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3798
Title: Традиційні проблемні навчальні питання фізики як важливий засіб формування наукової картини світу
Other Titles: Traditional Problems Solution in Physics Education as an Important Mean to Achieve the Scientific World View
Authors: Сусь, Б. А.
Sus, B. A.
Сусь, Б. Б.
Sus, B. B.
Кравченко, О.
Kravchenko, O.
Keywords: проблемні питання
двоїстість природи
матерія
поле
речовина
маса
енергія
фотони
коливання
хвилі
duality of nature
matter.field
substance
mass
energy
photons
oscillations
waves
Issue Date: 2012
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Сусь, Б. А. Традиційні проблемні навчальні питання фізики як важливий засіб формування наукової картини світу [Текст] / Б. А. Сусь, Б. Б. Сусь, О. Кравченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – №5 (23). – С. 150–157.
Abstract: У статті як приклад використання проблемних питань у процесі навчання у вищій школі досліджено проблему двоїстої природи світла. Для пояснення зміни енергії електромагнітної хвилі світло розглядається як потік фотонів - особливих часток, що перебувають у коливальному стані на зразок маса - енергія - маса - енергія -...
In this article the problem of the dual nature of light is discussed. Light is explained as a stream of photons, the special particles in oscillatory state. The changes in energy of the electromagnetic wave are considered to be related to the oscillatory state of photons, such as mass - energy - mass - energy -...
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3798
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sus___Tradytsiini problemni navchalni pytannia fizyky.pdf360,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.