Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3953
Назва: Географічні аспекти трансформації промисловості Сумської області на початку ХХІ століття
Інші назви: Географические аспекты трансформации промышленности Сумской области в начале ХХІ века
Geographical Aspects of the Transformation of Industry of the Sumy Region at the Beginning of the XXI Century
Автори: Корнус, Анатолій Олександрович
Kornus, Anatolii Oleksandrovych
Корнус, Олеся Григорівна
Kornus, Olesia Hryhorivna
Ключові слова: географія
geography
трансформація
transformation
добувна промисловість
mining industry
обробна промисловість
manufacturing industrу
галузі промисловості
industries branches
деіндустріалізація
deindustrialization
Сумська область
Sumy region
Дата публікації: 2018
Видавництво: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Бібліографічний опис: Корнус, А. Географічні аспекти трансформації промисловості Сумської області на початку ХХІ століття [Текст] / А. Корнус, О. Корнус // Вісник Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Географія. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – Вип. 3 (68) / 4 (69). – С.108–112.
Короткий огляд (реферат): Розглянуто трансформації галузевої та територіальної структури промисловості Сумської області. Проаналізовано частки окремих галузей промисловості регіону у вартості виробленої промислової продукції, з'ясовано їхню динаміку. Установлено зменшення питомої ваги промисловості у структурі валової доданої вартості, що створюється у регіоні, та у структурі зайнятості населення Сумської області, що свідчить про деіндустріалізацію економіки регіону. Також установлено, що головною галуззю обробної промисловості за вартістю виробленої продукції є харчова промисловість, натомість машинобудування, яке тривалий час мало найбільшу частку в промисловості, як за вартістю продукції, так і за кількістю працівників, перемістилося аж на третє місце, пропустивши вперед ще й хімічну промисловість. Досліджено збіднення галузевої та розрідження територіальної структури промислового комплексу регіону.
Рассмотрены трансформации отраслевой и территориальной структуры промышленности Сумской области. Проанализировано доли отдельных отраслей промышленности региона в стоимости произведенной промышленной продукции, выяснено их динамику. Установлено уменьшение удельного веса промышленности в структуре валовой добавленной стоимости, создаваемой в регионе, равно как и в структуре занятости населения Сумской области, что свидетельствует о деиндустриализации экономики региона. Также установлено, что главной отраслью обрабатывающей промышленности по стоимости производимой продукции является пищевая промышленность, зато машиностроение, долгое время имевшее наибольшую долю в промышленности, как по стоимости продукции, так и по количеству работников, переместилось на третье место, пропустив вперед еще и химическую промышленность. Исследовано обеднение отраслевой и разрежение территориальной структуры промышленного комплекса региона.
Transformation of the industrial and territorial structure of industry in the Sumy region is considered. The shares of certain industries of the region in the value of manufactured industrial products have been analyzed, their dynamics has been clarified. The leading role (62% of value of the sold products) is belongs to the manufacturing industry. In the structure of the latter, the leading role belongs to the food industry (18.7%) machine-building (14.7%), and chemical industry (14.8%). The reduction of percentage of the industry in the structure of the gross added value which creating in the region, as well as in the employment structure of the population of the Sumy region has been established, which indicates deindustrialization of the regional economy. For the years 2005–2008 the percentage of workers employed in the region's industry has decreased from 28.9% to 27.09%, and for 2009-2012 this figure was further reduced – up to 26.15% of all employed in the economy. In 2006, the average annual number of employees in industry was amounted to 101.3 thousand people and decreased compared to 1990 more than half. If in 1996 industry accounted for 52.9% of the gross output of the material production sectors, but in 2001 this share was fell to 41.5%. Similarly, the share of industry in the Sumy region in the structure of the gross added value was changed – if in 2005 the industry accounted for 32.08% of the gross added value created, in 2012 – only 28.6%. It is also established that the food industry now is the main branch of manufacturing industry, but the machine-building industry, which for a long time had the largest percentage in industry, both in terms of the cost of production and the number of workers, moved to the third place, skip ahead the chemical industry. The depletion and dilution of the territorial and branches structure of the industrial complex of the region were investigated. From the economic map of the region were disappear the enterprises that specialized in electronic and optical engineering, automotive, machine-tool construction, lost significant engineering machinery, sugar, canned fruit and vegetables industry, and this list can continue.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3953
ISSN: 1728-2721
Розташовується у зібраннях:Статті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Kornus_Geographichni_aspekty.pdfОсновна стаття1,01 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.