Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3996
Title: Щодо програмного забезпечення в галузі інфографіки та потребу його опанування майбутніми вчителями
Other Titles: Regarding Software in the Field of Infographics and the Need of Development of Future Teachers
Authors: Шамоня, Володимир Григорович
Shamonia, Volodymyr Hryhorovych
Удовиченко, Ольга Миколаївна
Udovychenko, Olha Mykolaivna
Юрченко, Артем Олександрович
Yurchenko, Artem Oleksandrovych
Keywords: інфографіка
програмне забезпечення
інформаційні технології
візуалізація
infographics
software
information technology
visualization
Issue Date: Nov-2017
Citation: Шамоня, В. Г. Щодо програмного забезпечення в галузі інфографіки та потребу його опанування майбутніми вчителями [Текст] / В. Г. Шамоня, О. М. Удовиченко, А. О. Юрченко // Професійна педагогіка і андрагогіка: актуальні питання, досягнення та інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 20–21 листопада 2017 р.) ; [за ред. О. О. Лаврентьєвої, Т. М. Мішеніної]. – Кривий Ріг, 2017. – С. 211–213.
Abstract: Сучасне суспільство перенасичене текстовими потоками інформації, а тому намагається знайти прийоми її ущільнення через візуалізовані форми подання. Такі тенденції обумовили розвиток інфографіки – напрям в галузі ІТ, який опікується унаочненням інформаційного контенту на базі когнітивних (пізнавальних) підходів).
Modern society is saturated with text streams of information and therefore tries to find ways of sealing via a visualized presentation. These trends led to the development of infographics in the it industry, which deals with the method of information content on the basis of cognitive (cognitive) approaches).
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3996
Appears in Collections:Тези доповідейItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.