Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3998
Title: Використання засобів адаптивного фізичного виховання у процесі розвитку рухової сфери учнів з інтелектуальними порушеннями
Other Titles: Use of Facilities of Adaptive Physical Education in the Process of Development of Motive Sphere Scoolboys with Intellectual Violations
Authors: Колишкін, Олександр Володимирович
Kolyshkin, Oleksandr Volodymyrovych
Keywords: адаптивне фізичне виховання
adaptive physical education
рухова сфера
motor sphere
діти з особливостями інтелектуального розвитку
children with the features of intellectual development
Issue Date: 2010
Publisher: ЧДПУ імені Т. Г. Шевченка
Citation: Колишкін, О. В. Використання засобів адаптивного фізичного виховання у процесі розвитку рухової сфери учнів з інтелектуальними порушеннями / О. В. Колишкін // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт ; [за заг. ред. М. О. Носко]. – Чернігів : ЧДПУ імені Т. Г. Шевченка, 2010. – Вип. 81. – С. 241–244.
Abstract: У статті визначаються особливості використання засобів адаптивного фізичного виховання у процесі розвитку рухової сфери учнів з особливостями інтелектуального розвитку. Висвітлюється зміст методики використання корекційно-оздоровчих рухових дій у різних формах навчально-виховної роботи для учнів зазначеної категорії.
In the article the features of the use of facilities of adaptive physical education are determined in the process of development of motive sphere of scoolboys with the features of intellectual development. Maintenance of methodology of the use of correction-health motive actions is illuminated in the different forms of учебно-воспитательной work for the scoolboys of the indicated category.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3998
Appears in Collections:Наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Колишкін Використання засобів.pdf436,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.