Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4041
Назва: Формування фортепіанно-виконавської культури майбутніх учителів музики
Інші назви: Formation of the Piano-Performing Culture of Future Music Teachers
Автори: Лінь Хуацінь
Lin Khuatsin
Ключові слова: майбутній учитель музики
формування фортепіанно-виконавської культури
методика навчання гри на фортепіано
«фортепіанна школа»
фахова підготовка
future music teacher
formation of the piano-performing culture
methods of teaching piano
«piano school»
professional training
Дата публікації: 2017
Видавництво: СумДПУ ім. А. С. Макаренка
Бібліографічний опис: Лінь Хуацінь Формування фортепіанно-виконавської культури майбутніх учителів [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання / Лінь Хуацінь ; МОН, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; науковий керівник С. В. Шип. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – 20 с.
Короткий огляд (реферат): Дисертація є цілісним дослідженням у галузі теорії та методики музичного навчання щодо формування фортепіанно-виконавської культури майбутніх учителів музики у процесі фахової підготовки в педагогічних ВНЗ. У роботі визначено сутність фортепіанно-виконавської культури вчителя музики, що трактується як комплекс особистісних властивостей (знань, умінь, цінностей, здатностей), зумовлений фортепіанно-виконавською культурою суспільства, яку засвоїла конкретна особистість і яку вона передає своїм вихованцям. Розроблено теоретичну модель означеного феномену. Виявлено дидактичні засади існуючих методик формування фортепіанно-виконавської культури майбутніх учителів музики засобами «фортепіанних шкіл». Сформулювано методичні принципи побудови навчального посібника з гри на фортепіано («фортепіанної школи») для майбутніх учителів музики. Визначено критерії та показники рівнів сформованості фортепіанно-виконавської культури майбутніх учителів музики. Експериментально перевірено ефективність авторської методики формування фортепіанно-виконавської культури майбутніх учителів музики у процесі фахової підготовки в педагогічних ВНЗ.
The thesis is a comprehensive study in the field of theory and methods of music teaching concerning formation of piano-performing culture of the future music teachers in the process of professional traning at pedagogical university. In the thesis the essence of piano-performing culture of the music teacher is defined, which is treated as a set of personality characteristics (knowledge, skills, values and abilities) caused by the piano-performing culture of society that has been learned by a definite person who transfers it to his pupils. The theoretical model of the defined phenomenon, the structure of which includes aesthetic, information, empirical-gnostic, artistic-technical and musical-pedagogical components, is developed. Didactic foundations of existing methods of forming piano-performing culture of the future music teachers by means of “piano schools” are found out: a) systemic integrity of music content of “school” as a guarantee of organic integrity of the teaching methods; b) possibility of permanent return to previous stages in order to correct errors and deepen acquired skills; c) visibility of the training course, the ability of a “piano school” to be a concentrate of personal experience and the subject of music-performing reflection. The methodological principles of the manual for piano playing (“piano school”) construction for the future music teachers are formulated. It was established that these principles are: a) artistic value of the works included in the “piano school”; b) musical-language, genre, stylistic and technical representation of music content of the “piano school”; c) consequenceness in organizing of all content of the “piano school”; d) concise verbal-textual and visual content; e) synopticity as the principle of visual presentation of musical, verbal and illustrative material; g) stimulation of students’ creative actions in dealing with music content of the “piano school”. The criteria (aesthetic, information, empirical-gnostic, artistic-technical, musical-pedagogical) and the levels of the future music teachers’ piano-performing culture formation are defined. The effectiveness of author’s methodology of the future music teachers’ piano-performing culture formation in the process of training at the pedagogical university is experimentally tested. The methodology is based on the pedagogical principles of culture-centredness, multiculturalism, interaction, developmental and game learning, syncretism. In the thesis a number of methods of forming these aspects of piano-performing culture is proposed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4041
Розташовується у зібраннях:Автореферати дисертацій

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Lin Khuatsin.pdf859,73 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.