Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4288
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСолощенко, Вікторія Миколаївна-
dc.contributor.authorSoloshchenko, Viktoriia Mykolaivna-
dc.date.accessioned2018-03-19T12:06:36Z-
dc.date.available2018-03-19T12:06:36Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationСолощенко, В. М. Нормативно-правове забезпечення вищої хореографічної освіти в об’єднаній Німеччині [Текст] / В. М. Солощенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – № 8 (72). – С. 45–57.uk_UA
dc.identifier.urihttp://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4288-
dc.description.abstractУ статті висвітлено нормативно-правове забезпечення вищої хореографічної освіти в об’єднаній Німеччині, що і було метою цієї публікації. На основі описово-аналітичних методів наукового дослідження, зокрема теоретичного аналізу (виокремлено три рівні управління вищою освітою, а саме: федеральний, суб’єктно-федеральний та місцевий), порівняльно-зіставного аналізу (зображено ієрархію управління системою вищої освіти в країні та визначено провідні компетенції цих установ), узагальнення (охарактеризовано основні положення «Танцювального плану Німеччини» (2005–2010 рр.), визначено його мету, завдання та окреслено його структуру), причинно-наслідкового аналізу (доведено успішність у досягненні мети цього проекту, що забезпечило йому всесвітньо відому славу й стало прикладом для розроблення та заснування власних національних танцювальних планів у низці країн ЄС, зокрема Швейцарії, Іспанії та Австралії), реалізовано основні завдання дослідження.uk_UA
dc.description.abstractIn this article the legal framework of higher choreographic education in united Germany is examined. The hierarchy of levels of management of the system of higher education in the country and its competence are outlined. It is proved that the leading administrative bodies of the higher education system in Germany are the Federal Ministry of Education and Research of the country, the Permanent Conference of the Ministers of Education and Culture of the Federal Regions of Germany, the Federal Land Commissions for the planning of education and research development activities, the annual Conference of Rectors of Higher Education Institutions in Germany and Science Council. There are three levels of higher education management, namely: federal (national, central); subjective federal (regional); local (municipal). The main points of the “German Dance Plan” (2005–2010) are described. Its purpose is formulated, which is to popularize dance, healthy lifestyle and choreographic education among the population of the country. It was determined that the main tasks of this project were: at the state level (opening of new artistic education institutions (with the purpose of training professional choreographers) and reorganization of certain structural divisions at higher education institutions of the country); at the university level (modernization of the contents of the existing bachelor and master’s programs, specialty “Dance”), etc. It is proved that the structural features of this project were expressed in the implementation of two of its vectors, namely: “The dance plan on the ground”, which included the promotion of the art of dance and choreography in the federal states of Germany and “Dancing plan of educational projects”, which was aimed at developing new and improving existing curricula in the field of choreography, dance and dance pedagogy. In the prospects for further research we consider it expedient to focus on the study of innovative educational policy in Germany in terms of its innovations in science, research and future projects of the future.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherСумДПУ імені А. С. Макаренкаuk_UA
dc.subjectнормативно-правова базаuk_UA
dc.subjectрозвитокuk_UA
dc.subjectосвітаuk_UA
dc.subjectвища освітаuk_UA
dc.subjectхореографіяuk_UA
dc.subjectтанецьuk_UA
dc.subjectвищий навчальний закладuk_UA
dc.subjectуніверситетuk_UA
dc.subjectНімеччинаuk_UA
dc.subjectnormative-legal baseuk_UA
dc.subjectdevelopmentuk_UA
dc.subjecteducationuk_UA
dc.subjecthigher educationuk_UA
dc.subjectchoreographyuk_UA
dc.subjectdanceuk_UA
dc.subjecthigher education institutionuk_UA
dc.subjectuniversityuk_UA
dc.subjectGermanyuk_UA
dc.titleНормативно-правове забезпечення вищої хореографічної освіти в об’єднаній Німеччиніuk_UA
dc.title.alternativeNormative Legal Support for Higher Choreographic Education in the United Germanyuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.udc.udc37.014.018. 792.8(1:4=112.2)uk_UA
dc.identifier.orcid0000-0002-5888-3796-
dc.identifier.doi10.24139/2312-5993/2017.08/045-057-
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Soloshchenko.pdf1,13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.