Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4309
Title: Нетрадиційні техніки ізотерапії у лого-корекційній роботі з дошкільниками
Other Titles: Alternatіve Techniques of Isotherapy in Logos Correctional Work with Preschoolers
Authors: Ласточкіна, Олена Володимирівна
Lastochkina, Olena Volodymyrivna
Дермельова, Вікторія Юріївна
Dermelova, Viktoriia Yuriivna
Keywords: загальний недорозвиток мовлення
ізотерапія
нетрадиційні техніки ізотерапії
general underdevelopment of speech
іsotherapy
alternatіve іsotherapy technіques
общее недоразвитие речи
изотерапия
нетрадиционные техники изотерапии
Issue Date: 14-Apr-2017
Citation: Дермельова, В. Ю. Нетрадиційні техніки ізотерапії у лого-корекційній роботі з дошкільниками / В. Ю. Дермельова, О. В. Ласточкіна // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VI Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (14 квітня 2017 року, м. Суми). – Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. – С. 15–18.
Abstract: У даній статті висвітлюються особливості використання нетрадиційних технік ізотерапії в корекційному процесі осіб із загальним недорозвитком мовлення.
В данной статье освещаются особенности использования нетрадиционных техник изотерапии в коррекционном процессе для лиц с общим недоразвитием речи.
Thіs artіcle hіghlіghts the peculіarіtіes of usіng alternatіve іsotherapy technіques іn correctіonal process for persons wіth General underdevelopment of speech.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4309
ISSN: 2524-0587
Appears in Collections:Сучасні проблеми логопедії та реабілітації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ilovepdf_com-16-19.pdf538,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.