Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/460
Назва: Загальнонаукові основи нелінійного світорозуміння
Інші назви: General Scientific Base Nonlinear Outlook
Автори: Снегірьов, Ігор Олександрович
Snehirov, Ihor Oleksandrovych
Ключові слова: нелінійність
nonlinearity
постнекласика
postneklassika
біфуркаційні періоди
bifurcation periods
теорія самоорганізації
theory of self- organization
детермінізм
determinism
індетермінізм
indeterminism
Дата публікації: 2015
Бібліографічний опис: Снегірьов, І. О. Загальнонаукові основи нелінійного світорозуміння [Текст] / І. О. Снегірьов // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 1 (11). – С. 92–108.
Короткий огляд (реферат): У статті через призму теорії самоорганізації та нелінійного підходу здійснюється аналіз основоположних принципів постнекласичної науки та їх екстраполяції на системи різної природи. Особлива увага автора акцентується на принциповій нелінійності і стохастичности біфуркаційних переходів як у соціальних, так і природних структурах. Розкривається спеціфіка співвідношення детермінізму і індетермінізму в ці періоди. Автор доводить тезу, відповідно до якої формування нелінійного стилю мислення не означає кінець колишньої наукової парадигми і межу розвитку класичної картини світу, а мова йде про деякий методологічний синтез в рамках сучасної картини світу, який здійснюється в нелінійному світорозумінні.
The article through the prism of self-organization theory and nonlinear approach is carried out analysis of the basic principles of science postnonclassical and their extrapolation of a different nature. Particular attention is paid to the principle of non-linearity and stochastic bifurcation transitions in the social and natural structures. Specificity of determinism and indeterminism ratio in these periods. The author proves the thesis that the formation of a non-linear way of thinking does not mean the end of the old scientific paradigm and the limits of the classical picture of the world, and we are talking about some methodological synthesis within the modern picture of the world, which is carried out in a non-linear worldview.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/460
Розташовується у зібраннях:Філософія науки: традиції та інновації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Zahal'nonaukovi osnovy.pdf431,97 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.