Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4746
Title: Створення і впровадження системи взаємодії соціальних служб та загальноосвітніх навчальних закладів у здійсненні соціально-педагогічної підтримки дітей трудових мігрантів
Other Titles: Development and Implementation of the System of Interaction of Social Services and Educational Institutions in Carrying out Social-Educational Support of Labor Migrants' Children
Authors: Пігіда, В. М.
Pihida, V. M.
Keywords: зовнішня трудова міграція
діти трудових мігрантів
діти «групи ризику»
соціально-педагогічна підтримка
система взаємодії
foreign labor migration
labour migrants' children
children «at risk»
social-educational support
system of interaction
Issue Date: 2012
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Пігіда, В. М. Створення і впровадження системи взаємодії соціальних служб та загальноосвітніх навчальних закладів у здійсненні соціально-педагогічної підтримки дітей трудових мігрантів [Текст] / В. М. Пігіда // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – № 4 (22). – С.405–412.
Abstract: У статті подано характеристику компонентів системи взаємодії соціальних служб та загальноосвітніх навчальних закладів у здійсненні соціально-педагогічної підтримки дітей трудових мігрантів. Описано основні етапи впровадження цієї системи у практичну соціально-педагогічну діяльність. проаналізовано використані форми і методи роботи спеціалістів з дітьми заробітчан та їх сім'ями.
The article characterizes components of the system of interaction of social services and educational institutions in carrying out social-educational support of labour migrants' children. It describes main stages of introduction this system into the practical social- educational activities. The used forms and methods of professionals' work with labour migrants' children and their families are analyzed in the article.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4746
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pigida.pdf144,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.