Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4750
Title: Використання інтерактивних технологій у соціально-педагогічній роботі з формування життєвої компетентності учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів
Other Titles: Using of Interactive Technologies for Forming of Vital Competence for the Students of General Schools-Boarding-Schools
Authors: Кузьміна, О. В.
Kuzmina, O. V.
Keywords: життєва компетентність
особистість
школа-інтернат
інтерактивні технології
інтерактивність
старшокласники
почуття
емоції
свідомість
person
vital competence
boarding school
valuable reference points
Issue Date: 2011
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Кузьміна, О. Використання інтерактивних технологій у соціально-педагогічній роботі з формування життєвої компетентності учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів [Текст] / О.Кузьміна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2011. – № 4–5 (14–15). – С.12–22.
Abstract: У статті доведено, що зараз вагомого значення набувають інтерактивні технології в роботі зі старшокласниками загальноосвітніх шкіл-інтернатів, оскільки, використовуючи їх систематично у процесі виховної роботи, можна проектувати ситуації їх майбутнього життя, взаємини, завдання різного характеру, тобто створювати підґрунтя для формування життєвої компетентності учнів.
In the article is talked that for success of forming of vital competence with the pupils of internatnykh establishments it is necessary to use interactive technologies which will help to create optimum sredovye usloviyadlya formings of vital competence of students of senior classes of obscheoobrazovatel'nykh schools-boarding-schools.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4750
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuzmina.pdf150,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.