Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4912
Title: Сучасні реформи шкільної освіти у Швеції: досвід для України
Other Titles: Modern School Reforms in Sweden: Experience for Ukraine
Authors: Ковальчук, О. C.
Kovalchuk, O. S.
Keywords: реформа
децентралізація
система освіти
Швеція автономія
reform
decentralization
education
Sweden
autonomy
Issue Date: 2011
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Ковальчук, O. C. Сучасні реформи шкільної освіти у Швеції: досвід для України [Текст] / O. C. Ковальчук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О Лазарев, О. І. Огієнко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2011. – № 2 (12). – С. 154–166.
Abstract: У статті досліджено сучасні (кінець XX початок - XXI століття) реформи в галузі середньої освіти Швеції, основною з яких стала децентралізація управління. Запропоновано використати позитивний шведський досвід шкільної автономії для проведення реформаційних процесів в Україні. 
The article analysess the modern (late twentieth beginning of the XXI century) reform processes in the field of secondary education in Sweden. The author proposes to use the positive experience of the Swedish school autonomy for the reform processes in Ukraine. 
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4912
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kovalchuk.pdf170,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.